Знаят се районните първенци по баскетбол и волейбол на Пловдив

Публикувана 15.12.2011

Станаха ясни много от районните първенци на Пловдив по баскетбол и волейбол в рамките на първия етап от Ученическите игри за 2011-2012 година. Все още има да се играят срещи в някои от районите за отделните възрастови групи. Но повечето от отборите, които ще водят битка за първите места в градското първенство са известни. Освен тях, публикуваме и призьорите по баскетбол и волейбол в трите възрастови групи.

БАСКЕТБОЛ

Райони „Централен”, „Тракия” и „Източен”: V-VІІ клас - ОУ „В.Левски”, СОУ „Д. Матевски”, ОУ „Княз Александър I” (момчета); ОУ „Г. Бенковски”, СОУ „П. Хилендарски”; VІІІ-Х клас – ПГСАГ „ Арх. К. Петков”, СОУ „П. Хилендарски”, ПГСТ „П. Пенев” (юноши); ГХП „Св. Св. Кирил и Методий”, ПГТ „Ас. Златаров” (девойки); ХІ-ХІІ клас - ПГСАГ „ Арх. К. Петков”, СОУ „Д. Матевски”, ПГТ „Ас. Златаров” (юн.); ПГТ „Ас. Златаров”, ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” (девойки).

Район „Западен”: V-VІІ клас - ОМГ „Акад. К. Попов”, ОУ ”Драган Манчов”, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” (момчета); VІІІ-Х клас – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ПГЕЕ (юноши); ХІ-ХІІ клас - СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НТГ „В. Левски”, ПГЕЕ (юн.); ОМГ „Акад. К. Попов” (девойки).

Район „Северен”: V-VІІ клас - ОУ „Райна Княгиня”, СОУ ”Н. Вапцаров” (момчета); VІІІ-Х клас – СОУ „П. Яворов”, ЕГ „Пловдив”, ЕГ „Иван Вазов” (юноши); ХІ-ХІІ клас - ЕГ „Иван Вазов”, ФЕГ, ПГХТТ, ЕГ „Пловдив” (юноши); ЕГ „Иван Вазов” (девойки).

Район „Южен”: V-VІІ клас - ОУ „Д. Талев” (момчета); ХІ-ХІІ клас - ПГМТ „Проф. Цв. Лазаров” (юноши).

ВОЛЕЙБОЛ

Район „Западен”: V-VІІ клас – ОУ „Т. Каблешков”, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” (момичета); VІІІ-Х клас – ОМГ „Акад. К. Попов”, ПГВАД „Хр. Ботев”, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” (юноши); ХІ-ХІІ клас - НТГ „В. Левски”, ОМГ „Акад. К. Попов”, ПГ по облекло (девойки).

Район „Северен”: V-VІІ клас – СОУ „П. Яворов”, СОУ „Н. Вапцаров” (момчета); СОУ „Хр. Г. Данов”, ОУ „Райна Княгиня” (момичета); VІІІ-Х клас – ЕГ „Пловдив”, ОУ „Райна Княгиня, ЕГ „Ив. Вазов” (девойки); ХІ-ХІІ клас - ЕГ „Пловдив”, ФЕГ, ЕГ „Иван Вазов” (девойки).

Район „Южен”: VІІІ-Х клас – ПГМ „Проф. Цветан Лазаров”, СОУ „Братя Миладинови”, СОУ „Константин Величков” (юноши); ХІ-ХІІ клас - ПГМ „Проф. Цветан Лазаров”, СОУ „Св. Константин Кирил Философ” (юноши).

За районите „Централен”, „Тракия” и „Източен”, първенствата все още не са приключили.

Снимка: bgvolleyball.com