Четвъртокурсник е „Студент на годината“ на Асоциацията на българските административни съдии

Публикувана 07.04.2012

Четвъртокурникът Илия Беличев от Юридическия факултет на ПУ спечели приза „Студент на годината“ на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС). Наградата се връчва за трета поредна година, на ротационен принцип по юридически факултети в страната /досега бе притежание на СУ и на ВТУ/. Тя е парична — в размер на 1000 лева, като целта й е да стимулира студент с финансови затруднения, който обаче е показъл висок успех в публично-правни дисциплини. Впоследствие асоциацията поддържа връзка и осъществява патронаж над студента — подпомага научното му развитие и насърчава интересите му в тази област.

Комисия от 3 членове /двама асистенти по административно и конституционно право и председателят на студентския съвет на юристите/ извърши подбор на студентите, а след това асоциацията определи измежду тях Илия Беличев от 4 курс на Юридически факултет, който има изключително висок успех в учебните дисциплини административно, конституционно и финансово право, въпреки финансовите си затруднения.

На тържеството Беличев получи от председателя на АБАС Боян Магдалинчев статуетка с във формата на козирог, която олицитворява силата и упоритостта.

Церемонията се състоя в новата сграда на административен съд - Пловдив в присътсвието на административни съдии, студенти от студентски съвет, преподаватели от катедрата по публично-правни науки начело с нейния ръководител проф.Иван Стоянов, декана на юридически факултет проф. Дарина Зиновиева и представителите на АБАС.

Автор: Надежда Димитрова