466 филолози и физици се дипломират в ПУ

Публикувана 18.12.2010 10:38

Общо 466 абсолвенти от Филологическия и Физическия факултети на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” се дипломират днес, съобщи зам.-ректорът на висшето училище доц. д-р Запрян Козлуджов.

На официална церемония с тоги от 11 часа в Концертна зала дипломите си ще получат 439 бакалаври и магистри от Филологическия факултет. От тях 27 завършват с отличен успех, обясни деканът доц. Живко Иванов. Бакалаврите са от специалностите „Българска филология”, „Славянска филология”, „Руска Филология”, „Руски и западен език”, „Английски и френски език”, „Английска филология”, „Български и френски език”, „Български и английски език”, „Български и новогръцки език”, „Български и руски език”, „Български и немски език”, „Български и испански език” и „Български език и история”.

Магистрите са от актуалните през последните няколко години във висшето училище програми „Английски превод”, „Английски език и методика”, „Английски език и ранно чуждоезиково обучение”, „Превод и интеркултурна комуникация”, „Превод и бизнес комуникация” и „Балканистика”, уточниха от Учебен отдел. От бакалавърските специалности „Физика”, „Физика и математика”, „Инженерна физика” и „Информационни и комуникационни системи” са 37-те са абсолвенти на Физическия факултет. Те също ще получат дипломите си на тържество от 11 ч., но в 5 аудитория на Ректората, потвърди деканът доц. д-р Александър Маринов.

Източник: GustoNews