Каназирева пита транспортния министър за концесията на Централна гара

Публикувана 19.03.2013

Общинският съветник от Съюз за Пловдив Дани Каназирева внася до министъра на транспорта заявление за достъп до обществена информация за концесията на Централна жп гара - Пловдив. Целта е да получи ясен и точен отговор дали концесионерът ще строи автогара. Концесията е учредена с решение 168 от 8 март 2013 г. в полза на ДЗЗД "Железопътна гара - Пловдив". Едно от задълженията на концесионера по инвестиционната програма е да изгради автогара. В района на жп гара има две автогари. Трета автогара не е предвидена в Общия устройствен план на Пловдив, а приетият наскоро генерален план за организация на движението предвижда ограничаване на трафика в централната градска част. На какво основание в концесионните условия е включено изграждане на автогара и ако това изискване се променя, доколко то е законосъобразно, пита Дани Каназирева. 

Мистерията се състои в това, че според обявената процедура концесионерът е задължен да построи автогара. Тя представлява  едноетажно тяло и двуетажно тяло /адмнистративна част/  със следните показатели: застроена площ не по-малка от 1190 кв. м. и разгъната застроена площ не по-малка от 1390 кв. м., цитира  тръжните документи  Каназирева. Тя настоява министърът на транспорта да отговори дали в офертата на концесионера е предвиден обект с тези параметри, къде точно ще се строи автогара  и има ли промени по  това условие. Доколкото разбрахме от публичните изявления на кмета, в министерството са го уверили, че вместо нова автогара концесионерът ще ползва съществуващия паркинг на жп гарата за престой на автобуси, напомни Каназирева. Устните договорки обаче нямат никаква правна стойност, уточнява юристката.

Ако условието за изграждане на автогара е променено, на какво законово основание е взето това решение и какъв обект ще се изгражда на това място, пита Дани Каназирева. Тя настоява към отговора да бъдат приложени всички необходими документи съгласно Закона за концесиите за изменението на концесионните условия по време на откритата процедура. 

Министърът на транспорта трябва да отговори също така чия собственост са имотите, посочени в решението на МС за избор на концесионер. Това са три сгради - едноетажна със застроена площ 163 кв. м., двуетажна административна с площ 245 кв. м. и едноетажна от105 кв. м. 

В решението на Министерския съвет е записано, че те не са актив на Националната компания "Железопътна инфраструктура”. Министерството на транспорта се задължава да придобие трите имота в полза на НКЖИ, след което да ги предостави на концесионера въз основа на сключено допълнително споразумение. 
Каква собственост са тези имоти, по какъв начин Министерството на транспорта ще ги придобие и от кого и какви санкции ще се налагат при неспазване на това условие, пита общинският съветник. 

Каназирева е категорична, че пловдивчани имат право да получат подробна информация за концесията на Централната гара.  Укриването на информацията или изкривяването й ще потвърдят съмненията, че договорът е незаконосъобразен и ощетява града, коментира юристката. 

Източник: GustoNews