Вихра Ерамян от "Съюз за Пловдив" пита кмета за дискриминационен прием в детските ясли и градини

Публикувана 13.06.2013

Общинският съветник от ПП „Съюз за Пловдив” Вихра Ерамян внесе питане до кмета Иван Тотев и председателя на общинския съвет арх. Илко Николов дали считат, че методиката за прием в детските ясли и градини трябва да си запази дискриминационен характер. Централизираното класиране по интернет е организирано за първи път и е въведено с цел за по-обективното класиране на децата.

В ПП „Съюз за Пловдив” са получени множество сигнали за това, че при определянето на точки по критериите, посочени с решение № 294 на Общинския съвет, е допусната дискриминация на определени групи деца. Максималният брой точки, които може да събере дете от различни групи, е различен. Така, например, максималният брой точки на дете на самотен родител или сирак е 20, близнак – 21, дете на инвалид – 22.

По този начин определени деца предварително се обричат на невъзможност за класиране, счита Вихра Ерамян. Тя дава пример на дете с двама родители, чийто максимален брой на точките е доста по-висок.

Съветничката счита, че класирането, извършвано по тази методика, противоречи на чл. 10, ал. 2 от Закона за закрила на детето, който гласи, че не се допускат никакви ограничения на правата и привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имотно състояние, религия, образование, убеждение.

В питането си Вихра Ерамян настоява да получи отговор колко деца са кандидатствали за детски ясли и градини, откакто е въведена новата методика, и как те се разпределят по конкретните групи. Съветничката пита колко са децата, останали извън класирането, като също иска кметът да ги посочи по групи. Вихра Ерамян е категорична, че дискриминацията при записването в детските заведения е недопустима.

Източник: GustoNews