Изложба за дарителството гостува в Историческия музей

Публикувана 20.02.2014 12:30

Музеен център за съвременна история към Регионален исторически музей –  Пловдив представя изложбата „Благодетели и дарителство в България - между идеала и реалността”. Откриването ще е на 24.02.2014 г. (понеделник) от 17.00 часа в центъра на ул. „Ангел Букорещлиев” 14.

Изложбата представя различните лица на благотворителността в края на ХІХ до средата на ХХ в. Във фотографиии документи оживяват ликовете на плеядата родолюбиви българи, предоставили имоти и средства, за да направят „благодеяние” в полза на хората или страната си. Благодарение на тяхната щедрост и отзивчивост се изграждат училища, читалища, библиотеки и паметници, откриват се болници, приюти за сираци и самотни възрастни хора, отпускат се стипендии за образование, дават се пари за наука и култура, за страдащи сънародници, останали извън пределите на отечеството. Всички тези страни на дарителската традиция са показани тематично в отделни табла.

Специално място в експозицията е отделено на някои от най-изтъкнатите български филантропи - Васил Априлов, Петър Берон, Евлоги Георгиев, Иван Евстр. Гешов, Димитър Ценов, Димитър Хадживасилев, Димитър Кудоглу, Йорданка Филаретова и др. Наред с тях са представени и по-непознати личности, тъй като загриженост за напредъка и духовното издигане на нацията, милосърдие към ближните проявяват хора с различно образование, професия и материално състояние. Според възможностите си, но винаги от сърце, дарители стават хиляди учители, университетски преподаватели и учени, лекари, държавни чиновници, представители на православния клир, военни и стопански дейци. Техните завети и дело превръщат дарителството, взаимопомощта, благотворителността в традиция и нареждат българите редом с общества с висока култура и гражданско съзнание.

Фотографиите и текстовете дават представа и за социалните аспекти на благотворителното дело в България - многобройните безплатни ученически трапезарии в градове и села, летните ученически колонии, приютите за сираци и бедни самотни възрастни хора, здравните заведения, открити и издържани по почин и със средства на богати българи или по обществена инициатива.

В значителната си част изложбата се основава на материалите от тритомната Енциклопедия, посветена на дарителите и дарителството в периода на Третата българска държава. Автори на изложбата са доц. Росица Стоянова от Института за исторически изследвания при БАН и Цветана Величкова от Научния архив на БАН. Инициативата за нейното създаване и финансово обезпечаване принадлежи на Американска фондация за България в лицето на нейния изпълнителен директор Алексей Христов и на Български дарителски форум. Художественото оформление е дело на Константин Коцев. Всички ние бихме били доволни, ако с настоящата експозиция спомогнем да се възроди паметта за тази „златна страница” от родната история.

Изложбата гостува на Музеен център за съвременна история до 14 март 2014 г.

Източник: GustoNews