Павлова пак не отговори на питане за санирането

Публикувана 17.02.2015

Народният представител от партия "Атака" от избирателен район Пловдив–област Магдалена Ташева зададе въпрос на регионалния министър Лиляна Павлова относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по време на днешния извънреден контрол в НС. 

Тя попита министър Павлова защо само Сдружението на собствениците може да кандидатства за 100% безвъзмездна финансова помощ по програмата. На какво основание от тази възможност е лишено Общото събрание на собствениците, което по чл. 17.ал.2.5 от Закона за управление на етажна собственост може да вземе решение за обновяване, основен ремонт, усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или собствени средства или други източници на финансиране - с мнозинство не по-малко от 67% идеални части от общите части?

Министър Павлова не отговори на първия въпрос, съобщава Ташева. Лиляна Павлова само повтори, че получател на финансирането може да бъде само юридическото лице с нестопанска цел, т.е. Сдружението на собствениците. Общото събрание на собствениците ще продължи да функционира, но за целите на проекта трябва да се регистрира Сдружение на собствениците. Според нея в договора между общината, сдружението, областния управител и банката е указано, че санирането е за сметка на държавата.

Ташева напомни на министъра, че Сдружението на собствениците може лесно да бъде обременено с дългове, доведено до състояние на неплатежоспособност и в този случай, по чл. 37 от ЗУЕС, трябва да бъде ликвидирано по Търговския закон, а активите му (т.е. апартаментите на собствениците) разпродадени с цел удовлетворяване на кредиторите му.

Според Ташева, програмата за саниране няма нищо общо със социалната политика, защото няма поставени приоритети, като например най-напред да бъдат санирани най-старите панелни блокове или жилищата на хората от най-бедните социални слоеве. Депутатката подчерта, че ако със санирането се пестяха пари за отопление и ток, държавата би трябвало първо да санира държавните и общински сгради, училища и болници, после бизнес сградите и едва накрая да се премине към частния жилищен фонд.

Ташева не получи и отговор на въпроса кой ще отпуска заемите за санирането и кой ще ги изплаща.

Източник: Пресцентър на ПП "Атака"