Форум по земеделие провеждат в Панаира

Публикувана 06.03.2015 08:35

Кръгла маса на тема „Предизвикателства и перспективи пред развитието на дребните земеделски стопанства в България“ ще се проведе днес в палата № 6 на Международен панаир Пловдив. Тя се организира от Фондация „Земята – източник на доходи“ – Пловдив, като част от съпътстващата програма на АГРА, под патронажа на Областния управител на област Пловдив Розалин Петков.

Фондацията организира кръгла маса със съдействието на Областна администрация – Пловдив за 9-ти път, като през настоящата година, мероприятието се финансира от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в рамките на двегодишен проект „Интегриране на ромските общности чрез икономически инициативи“. Програма „Земята – източник на доходи“ спечели специалната награда на журито на организираното от Европейската комисия, съревнование CAP Communication Awards – 2013.

Кръглата маса е заложена и се изпълнява като промоционна дейност в „Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г.“. За участие са поканени представители на МЗХ, на териториалните структури на ОД “Земеделие“ и Фонд „Земеделие“, служители от общинските администрации, представители на Местните инициативни групи от област Пловдив, специализираните учебни заведения и НПО, работещи за развитие на селските райони.

В рамките на проявата ще бъдат обсъдени конкретни възможности за подкрепа на дребните земеделски стопани през новия планов период 2014-2020 г., както и ролята на общините и държавните институции, неправителствените организации и учебните заведения за успешното им реализиране. След двата работни панела „Възможности и перспективи за развитие на дребните земеделски стопанства в България в контекста на общоевропейската селскостопанска политика“ и „Местните инициативни групи – възможност за подкрепа на дребните земеделски стопанства на местно равнище“, е предвидена заключителна дискусия с въпроси и отговори.

Областна администрация – Пловдив кани всички заинтересовани по темата, да вземат участие в кръглата маса. Началото на мероприятието е в 10 часа.

Източник: GustoNews