Преведоха помощите в Пловдив

Публикувана 13.04.2017

Дирекция "Социално подпомагане"- Пловдив съобщи, че днес, 13.04.2017г. е направен превод по банков път на следните помощи за месец март 2017г.:

- Детски добавки;
- Майчинство на неосигурени майки;
- Еднократна помощ за живородено дете;
- Еднократна помощ за бременност;
- Еднократна помощ на майки студентки;
- Еднократна помощ за отглеждане на деца - близнаци;
- Месечна помощ за оглеждане на дете с увреждане;
- Месечни добавки за социална интеграция на хора с увреждания - транспортни разходи, телефон, лекарства;
- Помощи за деца, настанени при близки и роднини по Закона за закрила на детето;
- Помощи за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения;
- Месечни помощи по Закона за социално подпомагане;
- Еднократни помощи по Закона за социално подпомагане;

От 18.04.2017 г. същите помощи ще се изплащат в пощенските клонове по постоянен адрес за лицата, които нямат банкови сметки.

Източник: GustoNews