Вицепрезидентът откри научна конференция в Пловдив

Публикувана 20.04.2017

Вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова и ректорът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Запрян Козлуджов откриха днес научната конференция за студенти и докторанти на тема „10 години България в Европейския съюз – успехи и предизвикателства“. Форумът се провежда в Ректората на Пловдивската алма матер на ул. „Цар Асен“ №24, в зала „КОМПАС“. 

Форумът се организира от Факултета по икономически и социални науки (ФИСН) на ПУ „Паисий Хилендарски“ със сътрудничеството на Европейски информационен център „Европа директно“ – Пловдив, Център „Образование за демокрация“, Студентски клуб на политолога при ФИСН и Студентския съвет на университета домакин, разказа деканът на ФИСН доц. д-р Станимир Кабаиванов.

Той обясни, че разработките на участниците в националния форум са в три водещи направления: „Растеж, инвестиции и работни места“, „Единен пазар“ и „Демократична промяна“. Сред основните теми са икономическото развитие, образованието, младежките политики, движението на хора, стоки и услуги, европейското енергийно сътрудничество, околната среда, правосъдието, миграцията и човешките права.  

Освен с приветствията си при откриването на конференцията, г-жа Йотова и проф. Козлуджов ще се включват активно в дискусиите в рамките на форума. Официални гости на събитието са заместник-областният управител на Пловдив Владимир Петров, председателят на Общинския съвет в Пловдив Савина Петкова и заместник-кметът на Община Пловдив Стефан Стоянов. След откриването към участниците в конференцията се присъедини и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в София Огнян Златев.  

Красимир Лойков, ръководител на Информационния център „Европа директно“ – Пловдив запозна присъстващите с идеята за организиране на научна конференция и с нейните цели. Той подчерта, че очакванията на организаторите са младата академична общност да даде своята оценка на процесите на евроинтеграция на страната в сферите на икономическото развитие, образованието, младежките политики, единния пазар и демократичната промяна в 10-годишния период от присъединяването на България в Европейския съюз. 

До края на деня, когато приключва конференцията, участниците във форума ще анализират и споделят успехите и предизвикателствата, проблемите и възможностите, които страната ни е имала през декадата на пълноправното си членство в ЕС.  

Всяка група от трите водещи направления ще представи своя разработка въз основа на изнесените и дискутирани доклади. Участниците ще представят списък с идентифицирани успехи на България през десетте години на нейното членство в ЕС, списък с идентифицирани предизвикателства и трудности пред страната, както и списък с реалистични предложения и възможности за бъдещото европейско развитие. 

Общо 16 доклада включва програмата на конференцията. Сред тях са научните трудове: „Актуални политики за стимулиране на младежката заетост в ЕС“, „Оценка на готовността на България за присъединяване към еврозоната“, „Независимостта на медиите и свободата на словото в България“.

Източник: GustoNews