Детски хепънинг по повод 1 юни организира Комплексът за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/

Публикувана 01.06.2017

По традиция и тази година екипът на КСУДС – Пловдив е подготвил празник с много забавления и игри за децата на Пловдив. Различното е, че освен в Цар Симеоновата градина, е организиран и празник за децата в Детко отделение към УМБАЛ „Св. Георги”. Идеята на екипа е всяка година посланията за по-добро детство на децата да достигат до все повече и повече хора. Този ден е повод да напомним на всички, че детството е днес, то се случва сега и от всички възрастни зависи да го има.

Акцентите в тазгодишния хепанинг ще са правата на децата – правото да играят, правото да бъдат различни, правото на живот и правото да участват. Защото децата имат право да кажат „Аз мисля, аз мога, аз избирам, аз искам да участвам в живота днес и сега, защото утрешният свят ще бъде моят свят, в който аз ще създам семейство и ще се грижа за своите деца. Аз искам утрешният свят да бъде по-добър, по-безопасен, по-сигурен и по-справедлив за всички.”

Празникът "Всеки ден е ден на детето" е част от Националния календар на събитията, изготвен от Държавната агенция за закрила на детето по инициатива на Съвета на децата.

Празникът ще открие зам.-кметът Георги Титюков, ще присъстват дарители, партньори, деца и семейства, ползващи услугите на Комплекса. Социалните работници ще информират хората за дейността на КСУДС, за различните кампании и услуги, които могат да се ползват, ще бъде организирано творческо ателие по приложни изкуства, където децата ще могат да изработят различни картички или рисуват фигурки, които да отнесат у дома за спомен от празника. На финала децата ще се почерпят с вкусна торта.

През последната година екипът на КСУДС – Пловдив е подкрепил 350 в различните направления в които работи – превенция на изоставянето, реинтеграция, осиновяване, ггрупова работа, работа в общнистта, грижа за деца без родители. Сформиран и обучен е екип, който да пердоставя услуги по Медиация при спорове за родителски права други проблеми, свързани с грижата за децата. Активна работа е разгърната и по посока партньорство с Пловдивски университет – над 60 студенти са провели своята текуща и преддипломна практика в Центровете на Комплекса през тази година. Експерти на Комплекса участват в редица работни групи и комисии на национално ниво, което показва развитие, професионализъм, но и отговорност спрямо мисията, която имат.

Ето и повече подробности за празничната програма: 

10:00 – 12:00

Детски хепанинг в Цар Симеонова градина - Правата на децата - наша отговорност всеки ден!

Участие на деца артисти от ОДК и от СУ „Любен Каравелов”

Забавни игри с аниматор Славена Адамова

Творческо ателие

Информационна кампания за правата на децата и услугите, които предоставя КСУДС - Пловдив

Павилион на Европейски информационен център Европа Директно

Акция за безвъзмездно кръводаряване

Торта, осигурена от Дунапак родина

 

10:30 – 12:30

Детски хепанинг в УМБАЛ „Св. Георги” – детско отделение 

Забавни игри с Арина

Томбола с награди, осигурени от "Макском" ЕООД  и Мартин Вартанян – строителна фирма

Пускане на балони във въздуха с послание "За да има детство" - ние сме отговорни за това всеки ден!

Почерпка с торта, осигурена от „ЕХГ 2010” ООД - Мартин Вартанян  

Източник: GustoNews