Автентичен изглед от къща "Стамболян" при откриването й

Къща „Стамболян” разкрива творбите на Димитър Киров

Публикувана 10.07.2017

Къща ,,Стамболян” е разположена на югоизточния склон на Джамбаз тепе. Построена е през втората половина на XIX век. и представлява двуетажна симетрична сграда с приземие. В миналото фасадата на дома е била богато декорирана. 

Къщата има и забележителна вътрешна декорация – дъсчени тавани с дърворезби в стаите и салоните, украсени с геометрични форми и плетеници, богато рисувани стени и алафранги. 

През 70-те и 80-те години на миналия век сградата е известна като Къщата на Художниците в Пловдив. Тук е кипял истински културен живот – организирали са се пленери и изложби. Тя се превръща в международен културен център. През 60 –те години в нея е живял и творил Димитър Киров. 

От 2010 г. в красивата възрожденска къща е разположена постоянната експозиция с произведения на пловдивския художник Димитър Киров – Ди Киро. 

Той е роден на 20 май 1935 г. в Истанбул. Завършва „Монументална и декоративна живопис“ в Художествената академия в София. Димитър Киров е един от лидерите на пловдивската школа и един от най-ярките представители на българското изобразително изкуство . Отличава се с новаторски дух. 

Творческите му постижения са в сферата на изящното и декоративно - монументално изкуство: (фрески, мозайка и сграфито). Авторът е носител на множество национални, международни награди и отличия. В експозицията са експонирани творби по различни теми и етапи от творчеството му. 

На двора са представени мозайки на тема „любими градове“, а предстои колекцията да се допълни с рисунки и други графични техники. Събитията в постоянната експозиция на Димитър Киров в къща ,,Стамболян” развиват непрекъснато територията на Старинен Пловдив и разширяват динамиката и обема й. 

Автор: арх. Цветан Мумджиев