Сградата на девическата гимназия – осъществената мечта на пловдивчани

Публикувана 28.11.2017

След 1880 г. белгийският консул в София Емил де Лавеле в продължение на няколко години обикалял из България. Това било времето, когато българите съграждали своята млада държава. Впечатленията си от тези пътувания дипломатът публикува през 1887 г. в книгата „Балканският полуостров”. Много от страниците на книгата са посветени на Пловдив. На едно място Лавеле  възторжено обяснява на своите читатели как в столицата на Източна Румелия градят грамадни здания за училища,  а „държавният глава се задоволява с една стара къща, която по-скоро е руина. Човек би помислил, че се намира в Съединените щати“. 

Една от сградите, за които говори дипломатът, е някогашната Девическа гимназия, знаково място в Стария град. Сега в нея е настанена Градската художествена галерия.

Историята на тази постройка започва през пролетта на 1879 г. По същото време се формирали институциите на автономната област Източна Румелия. Жителите на Пловдив, столица на областта, искали да покажат, че градът на тепетата вече е станал крепост на българщината. Искали също да положат основите на бъдещия град, който ще следва достиженията на Европа. Идеята за построяване на Главно девическо българско училище е на пловдивския митрополит Панарет. По негово предложение била съставена специална комисия, която поела цялата дейност по изграждането на училището.

Комисията избрала възможно най-удачното място в средата на Джамбаз тепе, което давало възможност бъдещата сграда да се откроява в цялостния силует на Трихълмието  и да се вижда още от бреговете на река Марица. При това зданието било  непосредствено до някогашното Епархийско училище, в което преподавал навремето Найден Геров. Наблизо се намирал също катедралният храм „Света Богородица“, както и Жълтото училище, което се наложило като своеобразен културен център на града. Проектирането било възложено на инженер Йосиф Шнитер. Теренът дал възможност на проектанта да изяви таланта си и създаде една от най-забележителните постройки в Пловдив. Следвайки духа на класицизма, Шнитер успял да предложи вариант, при който новото здание се вписва изцяло в съществуващия архитектурен възрожденски комплекс, а едновременно с това допълва цялостния облик на Джамбаз тепе.

Най-задълбоченото изследване за историята на тази училищна сграда е на покойния Петко З. Петков. Озаглавено е „Главното девическо училище – поема за щедростта“. Защото тази забележителна постройка е изградена изцяло с дарения. В началото строителството се финансира със средства, събрани от благотворителните дружества. В края на януари 1880 г. е организирана първата дарителска акция. Сред дарителите са митрополит Панарет, издателят Христо Г. Данов, пловдивските кметове Атанас Самоковец и Костаки Пеев, Александър Екзарх и др.  При следващата дарителска акция са отбелязани книгоиздателят Драган Манчов, хаджи Гьока Павлов, Стефан Странски и Георги Странски. Следват трета и четвърта акция за набиране на средства. Вестник „Марица“ публикува имената на всички дарители, независимо от размера на дарението. Накрая се добавя и името на Александър Богориди, главен управител на Източна Румелия. За да се завърши изцяло сградата на училището, помага и Градският общински съвет. Това става в края на 1880 г.

В началото на 1881 г. комисията започнала да събира средства за обзавеждането на Девическата гимназия. Решителна се оказала намесата на митрополит Панарет, дал   събраните  в епархията средства за изграждане на богословско училище. Но и те се оказали недостатъчни. Училищното настоятел­ство се принудило да иска един незначителен заем от източнорумелийското правителство. Заемът бил отпуснат и училищната сграда обзаведена. Това станало малко преди 1 септември 1881 г. – началото на учебната година.

Вече 136 години сградата напомня за някогашните дарители и за осъществената мечта на пловдивчани. Дълги години тя е храм на просветата. През 70-те години на миналия век тук се помещава Професионалното училище за фина механика. От 1980 г. до ден днешен тя е храм на изкуството. Най-напред е галерия на детската рисунка, а впоследствие в нея се излагат картини от фондовете на Градската художествена галерия. 

Автор: Владимир Балчев 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Снимки: 

1. Заглавната страница на книгата „Балканският полуостров“ от Емил де Лавеле

2. Сградата на Девическата гимназия върху пощенска картичка от началото на ХХ век, Държавен архив - Пловдив

3. Сградата на Девическата гимназия в средата на Джамбаз тепе. Частна колекция,  1884 г.

4. Ученички от VІІ педагогически клас при Девическата гимназия в Пловдив с преподавателите Т. Самодумов и Т. Бенев. Държавен архив – Пловдив,  1904-1905 г

5. Балетна група при Девическата гимназия в Пловдив, 1936 г.

6. Сградата като СПТУ по фина механика. Държавен архив – Пловдив, 1975 г.