Лекари, журналисти, социални работници са с най-висок риск от професионално прегаряне, алармира българското Балинт общество

Публикувана 14.04.2018

Лекари, журналисти, социални работници, професионалисти от помагащите професии са с най-висок риск от професионално прегаряне, алармира Българското Балинт общество (ББО). То представя съвременните подходи и добри практики в превенцията на проблема по време на конференция днес и утре в София. Докато в Германия участието в Балинтова група е задължителен елемент от образованието по медицина, в България тази професионална практика тепърва се развива.

У нас има публикации за нивата на синдрома на професионалното прегаряне сред лекари, психолози и учители. Данните варират в широки параметри от 20 до 70% в различните колективи. Този широк диапазон може да се обясни с факта, че две основни групи фактори повлияват развитието на синдрома – личностни характеристики и параметри на организационната среда.

Балинтовият подход се използва в целия свят. В Международната Балинтова федерация членуват националните организации на Австралия и Нова Зеландия, Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Израел, Италия, Китай, Полша, Португалия, Румъния, Русия, САЩ, Сърбия, Унгария, Холандия, Хърватска, Финландия, Франция, Швеция. Най-многобройни са Балинтовите общества във Великобритания, Холандия и Германия.

Балинтовите групи се прилагат с участието на медицински специалисти, психолози и социални работници. Има единични научни публикации за използването на подхода и от други професионални общности, които работят с хора, като например свещеници и пожарникари.

В момента Международната Балинтова федерация и Европейската асоциация на обучителите по обща медицина договаря включването на Балинтовите групи в качеството им на обучителен формат, ако не като задължителни, то като препоръчителни.  В Германия участието в Балинтова група е задължителна част от медицинското образование, и то не само за общопрактикуващите лекари, а за всички медицински специалности.

Методът е приложим за всички професии, които се определят като помагащи. Професии, в които взаимоотношенията с пациенти или клиенти са от съществена важност. В работата на лекари, психолози, клинични социални работници взаимовръзката с търсещите помощ е част от терапевтичния процес. Стресът при тези професионалисти произтича от контакта с конкретния човек, а не от спецификата на конкретната работа.

Ефектът от участие в Балинтова група е повишаването на чувствителността към начина, по който даден пациент/клиент преживява проблема си. Работата в групата подобрява на терапевтичните умения на участниците. Допълнителен ефект за участниците е, че те се самоопознават, без работата в групата по някакъв начин да е конкретно насочена към личността на който и да е от членовете й.

За Българското Балинт общество:

Обществото е назовано на Майкъл Балинт (1896 – 1970), роден в Унгария, ученик на известния унгарски психоаналитик Шандор Ференци,  следващ  класическия подход на Зигмунд Фройд. Започва работата си през 1936 г. в Будапеща, опитвайки да въведе елементи на психоаналичното разбиране в практикуването на лекарската професия. След Втората световна война продължава работата си в Лондон, включително и с групи от социални работници.  

Българското Балинтово общество (ББО) е основано през 2011 година от група терапевти – лекари,  психолози, социални работници – обучени да бъдат ръководители на Балинтови групи. Работата в Балинтови групи е сигурна профилактика на синдрома на професионалното изпепеляване (burn-out syndrome), който заплашва общопрактикуващите лекари, емоционално ангажирани в напрегнатото всекидневие на медицинската практика. Обучението чрез Балинтови групи дава възможност на лекарите да осъзсанят по-добре ролята си в процеса на лекуване.

Източник: GustoNews