Юбилейна конференция събира учени в Стария град

Публикувана 17.05.2018

Юбилейна, Двадесета конференция за студенти и докторанти се провежда днес и утре в Пловдив. Тя е организирана от Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Съюза на учените в Пловдив и Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов”. Тази година тя е под надслов „Време, слово, свят”.

Участие в научното събитие ще вземат млади хуманитаристи от почти всички български висши училища – ПУ „Паисий Хилендарски”, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Нов български университет, – от Скопския университет „Св. св. Кирил и Методий” в Македония, както и докторанти от БАН. В рамките на двата конферентни дни ще бъдат представени общо 67 доклада, посветени на редица актуални и интересни проблеми от областта на лингвистиката и литературознанието.

Конференцията се провежда вече 20 години в уютната атмосфера на Дома на учените в Стария град на ул. „Митрополит Паисий” № 6. Началото е поставено в далечната 1999 г. от тогавашните асистенти във Филологическия факултет на ПУ Красимира Чакърова и Светла Черпокова и постепенно се утвърждава като един от най-авторитетните форуми за изява на млади филологически дарования от страната и чужбина. Изследванията на докладчиците – бакалаври, магистри и докторанти, се оценяват от авторитетно национално жури, а най-добрите разработки се отпечатват в сборник. Заседанията се провеждат в две секции – по езикознание и литературознание.

По време на тази юбилейна конференция организаторите ще се постараят да създадат истинска празнична атмосфера.

Откриването ще се проведе от 10 часа сутринта в пленарна зала на Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6, след което ще започне работата по секции.

Съпътстваща инициатива ще бъде постерната изложба „Образно представяне на езиковите структури”, която ще бъде представена на фоайето на втория етаж.

На 17 май от 17,30 ч. в Учебния театър на Ректората на ул. „Цар Асен“ №24 ще се състои тържествен концерт с участието на музиканти, певци и актьори от Педагогическия и Филологическия факултет на Пловдивския университет.

Награждаването на най-добре представилите се млади изследователи ще се състои на 18 май от 16 часа в пленарна зала на Дома на учените. Тогава ще бъде и премиерата на сборника „Словото: идеи, идеали, утопии”, включващ отличените доклади от конференцията през 2017 г.

Източник: GustoNews