Спортни състезания в Дневния център обединяват хора с увреждания от три страни

Публикувана 21.06.2018

Представители на три европейски страни - Италия, Румъния и Унгария, ще бъдат на посещение в Дневен център за хора с увреждания "Свети Георги" в Пловдив, като част от среща по проект СПРИНТ - SPRINT Sport Inclusion Tolerance (Спорт, включване, толерантност), финансиран от Програма Еразмус плюс Спорт.

В рамките на срещата ще се проведат спортни съзтезания по джудо, мини голф и спортна стрелба, в които ще участват гости и домакини (младежи с увреждания). 

Срещата в България започна във Варна, където вчера, 20 юни, партньорите посетиха СОУ "Проф. д-р Иван Шишманов" за деца с увредено зрение и наблюдаваха демонстрации по кърлинг, бочия и шоудаун. Гостите приеха предизвикателството и се включиха в игра на шоудаун (спорт за незрящи, който прилича на тенис на маса. За разлика от тениса на маса, ударите при шоудауна се правят с бата. Топчето е по-голямо, то се търкаля по масата и издава специфичен шум, по който незрящите се ориентират къде се намира то). 

Проектът SPRINT  обединява усилията на четири партньорски организации от Италия – Италиански съюз спорт за всички, България – Фондация Кураж, Унгария – Асоциация на бивши възпитаници на домове за деца без родителски грижи и Румъния – Спорт за всички, Сучава, за популяризиране и насърчаване на участието на децата и младежи в неравностойно положение в спорта: деца в резидентна грижа и деца с увреждания. 

Партньорите ще работят за създаването на мрежа за сътрудничество, така че членовете и асоциациите в региона да могат да се възползват от добрите практики, синергии и обмени. Ще бъде направен анализ на развитието на спорта сред деца в неравностойно положение; ще бъдат идентифицирани пречките и стимулите за практикуване на спорт сред целевите групи. Партньорите ще предложат конкретни действия за популяризиране  на спорта като средство за интеграция; ще бъдат идентифицирани добри практики; ще се създадат видео материали и ръководство с препоръки във всяка партньорска държава. 

В рамките на проекта ще бъдат организирани четири срещи, които позволяват сътрудничество и координиране на изпълнението на проектите. Първата среща се проведе в Сучава, Румъния през месец март 2018, втората във Варна и Пловдив 19-22 юни 2018, по време на която ще се проведат спортни срещи и ще се включат по-голям заинтересовани страни: доброволци, спортни мениджъри в организации с нестопанска цел, педагози от центрове за социални услуги.  

Третата среща в Унгария ще бъде през октомври 2018 и ще обобщи резултатите от проучването и разработката на видео материали. Окончателната четвърта среща ще бъде в Торино през март 2019 и ще бъде организирана  като европейски семинар за обсъждане и разпространение на резултатите от проекта.

Финансирането на проекта е по Програма Еразмус плюс Спорт, Малки партньорства. 

Източник: GustoNews