Преподаването на религия - фокус на Международен форум в Пловдив

Публикувана 14.11.2018

Международна научна конференция на тема: “Религия и образование. История, традиции и съвременни тенденции” ще се проведе от 15 до 17 ноември в залата на Общинския съвет в Пловдив (ул. „Авксентий Велешки” 20) .

Конференцията е организирана от Катедрата по Теология към Философско-историческия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” в сътрудничество с Общински съвет – Пловдив и се провежда под егидата на Министерството на образованието и науката.  

Форумът ще събере заедно представители на академичните среди (теолози, педагози, философи), с духовници от няколко православни църкви и с експерти в областта на образованието от национални и регионални институции, както и с учители, преподаващи  религия, млади учени и докторанти.

Заявилите участие са от България, Русия, Украйна, Полша, САЩ, Сърбия. Българските участници са представители на девет висши училища и на БАН. В научната програма на конференцията ще участват както международно признати и утвърдени изследователи, така и  такива, които правят първите си стъпки в науката.

Основна тема на конференцията ще бъде начинът, по който преподаването на религия може да бъде интегрирано в съвременния модел на българското образование (както в началното и средното училище, така и в университетите).

Неуспешните опити за въвеждане на обучение по религия през последните близо три десетилетия и крайно поляризираните мнения в българското общество по темата, ще бъдат отправна точка на предстоящите в конференцията научни и обществени дискусии.

Проследяването на историческите образци от по-далечното и по-близкото минало ще спомогне за осмислянето на ролята и мястото на религията в образованието и възпитанието на съвременните млади хора.

„Темата на научния форум е особено актуална в контекста на кризата на моралните ценности и загубата на ориентири в поведението на днешното ни общество”, казват организаторите.

Източник: GustoNews