снимка: Интернет

Пловдив бори мръсния въздух с близо 14 млн. лв.

Публикувана 11.04.2019

Община Пловдив ще кандидатства по проект, с който да бори мръсния въздух. Тя е една от седемте български общини, които ще получат безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Със сумата в размер на 13 862 232,11 лв. трябва да се внедрят повече климатични системи за отопление в жилищата, да се увеличи газопреносната мрежа и използването на повече отоплителни системи на принципа на пелетите.

Проектът ще се реализира в два етапа: първият е до 31 май, 2021 г., а крайният срок е 31 декември 2023 г. По време на реализацията на дейностите потребителите ще бъдат посетени на място за потвърждаване на подадената от тях информация.

В края на март обявихме, че Община Пловдив приема декларации за смяната на печки с твърдо гориво с алтернативни източници.

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=66557&FCID=FC8299f42d0c318a874e07a7ed7ab503ff

31 май е крайният срок за приемане на проектното предложение.

Източник: GustoNews