Емил Василев /вляво/

РЗС даде Тотев на комисия „Антикорупция“

Публикувана 29.04.2011

Сигнал срещу областния управител на Пловдив Иван Тотев са внесли от РЗС в Комисията за борба с корупцията в парламента, съобщи депутатът Емил Василев, цитиран от информационните агенции. По думите му Тотев е сключвал неправомерно граждански договори с пет човека, част от които на щат в областната управа по проект "Античен стадион Филипопол" и така неправомерно е източил 70 000 лева.

От РЗС настояват комисията да възложи на НАП да провери доходите на тези хора, а органите на Държавния финансов контрол да направят ревизия на договорите, сключени от Тотев.

"Далавера с изключителна наглост", така депутатът от РЗС Емил Василев определи закононарушенията в Областната администрация в Пловдив, за която бяха предоставени и документи. В централата на "Ред, законност и справедливост" са получени няколко граждански договора, които носят подписа на областния управител на Пловдив Иван Тотев, посочи Василев, цитиран от агенциите. Те се отнасят за изразходване на значителни парични средства във връзка с проект за обновление на Античния стадион в града под тепетата, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, пише в сигнала на партията до Комисията за борба в корупцията в НС.

Радослава Димитрова Ташкова е назначена по граждански договор от областния управител на Пловдив Иван Тотев на длъжност "Счетоводител" на проект "Античен стадион Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване" с възнаграждение за срок от 15 месеца в размер на общо 12 000 лева – по 800 лева месечно. В същото време Радослава Ташкова заема длъжността "Административен секретар" на партия ГЕРБ и получава заплата по щат като такава, се казва в сигнала на РЗС. Съпругът на Ташкова е назначен като директор в Областно пътно управление, а майка й – на длъжност "Човешки ресурси и вътрешно - ведомствен контрол" на летище Пловдив. Георги Иванов Селенски, който беше уволнен от общината заради гафа с проекта за Небет тепе и който има регистрирани на свое име няколко търговски дружества, е назначен по граждански договор от областния управител на Пловдив Иван Тотев на длъжност "Координатор" на проект "Античен стадион Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване" с възнаграждение за срок от 15 месеца в размер на общо 9 000 лева – по 600 лева месечно. Амелия Тодорова Гешева, която участва в четири сдружения с нестопанска цел, е назначена по граждански договор от областния управител на Пловдив Иван Тотев на длъжност "Ръководител на координационното звено" на проект "Античен стадион Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване" с възнаграждение за срок от 15 месеца в размер на общо 14 000 лева – по 930 лева месечно. В същото време Амелия Гешева е на щатна длъжност в областната управа като началник на отдел и е получавал заплата като такава, отделно от посоченото по този договор възнаграждение. Петър Георгиев Касабов е назначен по граждански договор от областния управител на Пловдив Иван Тотев на длъжност "Мениджър /правен/" на проект "Античен стадион Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване" с възнаграждение за срок от 15 месеца в размер на общо 14 000 лева – по 930 лева месечно. В същото време Петър Касабов е на щатна длъжност в областната управа като старши юрисконсулт и е получавал заплата като такъв, отделно от посоченото по този договор възнаграждение. Емилия Асенова Петрова - Ангелова е действащ адвокат и в качеството си на такава е назначена по граждански договор от областния управител на Пловдив Иван Тотев на длъжност "Ръководител на проекта" на проект "Античен стадион Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване" с възнаграждение за срок от 15 месеца в размер на общо 20 500 лева – по 1360 лева месечно. Тя е била адвокат на Иван Тотев по граждански договор от времето, когато той е бил кмет на район "Източен". Или средномесечно областната управа на Пловдив е харчела по 4620 лева за администриране на проект, финансиран с европейски средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Общо сумата за срока на посочените договори е около 70 000 лева. Според РЗС по този начин е източван бюджетът на областната управа в Пловдив, като на служители, които са на щатни длъжности в нея, е заплащано по граждански договор допълнително възнаграждение за дейности, които влизат в щатните им задължения. Самите граждански договори са били сключени без правно основание, тъй като не е обявяван нито конкурс, нито обществена поръчка, въпреки че се отнася за разходване на бюджетни средства, твърдят от РЗС. Освен това изпълнителите по посочените по-горе граждански договори не са декларирали тези си доходи пред Националната агенция по приходите, според сигнала на РЗС до парламентарната антикорупционна комисия.