Зам.-кметът Стоянов връчи Монтесори сертификати за първата ясла в Пловдив

Публикувана 24.06.2019 17:07

Заместник-кметът на  Пловдив Стефан Стоянов връчи сертификати за успешно завършен курс за приложение на Монтесори подхода на осем специалисти от Детска ясла „Сто усмивки“ в район „Западен“. През септември тази година там за първи път ще бъдат разкрити Монтесори групи. Директорът на детското заведение, педагог и шест медицински специалисти  преминаха специализирано обучение за прилагане на метода  при работа с деца в яслена възраст /от 0 до 3 години/.

По този начин се затваря цикълът на обучение, който през есента ще  обхваща ясла, седем детски градини и две училища. Вече 900 деца от целия град се обучават по метода на Мария Монтесори. Пловдив е първият град в страната, който за четвърта година успешно прилага Монтесори педагогика в общинските училища, подчерта заместник-кметът “Oбразование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество” Стефан Стоянов.

По време на срещата в заседателна зала на Община Пловдив бяха представени и резултати от проучване на въздействието на метода на Монтесори върху децата, родителите и учителите от детските градини в града. То е проведено от доц. д-р Елена Събева - ръководител на катедра "Предучилищна педагогика" в Пловдивския университет "Пайсий Хилендарски". 

Изводите в него сочат, че Монтесори методът отговаря на действащия демократичен принцип на образованието, както и на целите на предучилищното образование за възпитаване на автономна и творческа личност.

Източник: GustoNews