Със 100 лв. скачат заплатите в детското и училищното здравеопазване в Пловдив

Публикувана 25.06.2019 14:20

Размерът на основните трудови възнаграждения, който към настоящия момент е 800 лв., считано от 08.11.2019г. ще стане 900 лв. С това през настоящата 2019г. ще бъдат достигнати договореностите, постигнати в Колективния трудов договор за отрасъл здравеопазване.

Това договори Съветът за тристранно сътрудничество на заседание в Община Пловдив днес, съобщи областният координатор на КНСБ - Боян Бойкински.

„Като точка от дневния ред, поставена от представителите на синдикатите, залегна въпросът за възможностите на Община Пловдив за увеличение на основните трудови възнаграждения на здравните работници в детско и училищно здравеопазване. След проведените преговори между социалните партньори се взе решение с подписването на новия колективен трудов договор на ниво община, който ще влезе в сила от 08.11.2019г., да бъдат актуализирани заплатите на здравните работници в детско и училищно здравеопазване, работещи на територията на Община Пловдив”, каза той.

Източник: GustoNews