Сигнал за тормоз на работното място заради „лично положение“ е подаден в КЗД в "Северен"

Публикувана 09.08.2019 09:53

Успешен старт на разяснителната кампания, относно правата ни по Закона за защита от дискриминация, бе даден в район „Северен“, съобщи изпълняващият длъжността кмет Калоян Георгиев.

По време на откритата приемна бяха представени изчерпателно правомощията на Комисията за защита от дискриминация, както и дейността й. Офисът на комисията работи със случаи на дискриминация, подробно описани в чл. 4, ал. 1 от Закона. Част от тях са: дискриминация, на основата на пол, раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия, сексуална ориентация, семейно положение и т.н. По своята същност едни от най-честите случаи, при които се налага подобен тип защита са тези, в които става въпрос за упражняване правото на труд, образование и обучение, както и ползване на стоки, услуги и т.н.

Конкретна жалба, във връзка със случай на тормоз на работното място по признак „лично положение“ бе подадена на място при присъстващия представител от КЗД.

„Призовавам гражданите на район „Северен“, а и на община Пловдив, да следят и подават навременни сигнали, дори и при най-малки съмнения за проява на дискриминация около тях. Ние, като районно кметство, се задължаваме при нужда да осигурим съдействие и незабавна връзка на засегнатите с Комисията за защита от дискриминация “, допълни Калоян Георгиев.

Източник: GustoNews