РИОСВ – Пловдив: Няма превишения на нормите за въздуха след пожара в Шишманци

Публикувана 13.08.2019 11:41

Няма превишения на нормите за въздуха след пожара в Шишманци, съобщиха от Регионалната екоинспекция. Припомняме, че през вчерашния ден експерти следиха качеството на въздуха след разразилия се пожар. „Мониторингът и анализът на резултатите показват, че няма превишения на нормите. Показанията са в т. нар. „зелен спектър“ и не будят безпокойство”, увериха инспекторите.

След като на място беше установена силна миризма в района на пожара, те извършваха замервания в най-близките населени места с мобилен апарат GASMET. Проследени бяха стойностите на 26 показатели: азотни и серни оксиди, въглероден диоксид, въглероден оксид, метан, амоняк, хлороводород, толуен, формалдехид, флуороводород, фенол, метилмеркаптан, флоран, стирен, пропан, хлороформ, фозген, бензен, серовъглерод, циановодород и други. Експертите периодично следяха движението на въздушните маси и дима и позиционираха техниката според него, за да отчетат показателите на въздуха в близките села Шишманци и Болярино.

РИОСВ – Пловдив ще следи с повишено внимание развитието на ситуацията с пожара и ще реагира своевременно при евентуална необходимост от последващи измервания, увериха от екоинспекцията.

Източник: GustoNews