ДФ „Земеделие“ финансира 880 млади фермери

Публикувана 14.08.2019

ДФ „Земеделие“ ще финансира 880 проекта по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от Фонда.

Проектите попадат в 100-процентовия бюджет по подмярката, за чийто прием бяха разпределени 22 000 000 евро (43 027 600 лв.). Одобрените проекти ще бъдат подкрепени с до 25 хил. евро.

„Интересът на младите хора към финансовата подкрепа, насочена към създаването или модернизирането на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, е огромен. В рамките на приема бяха подадени 1 837 заявления, с обща стойност на исканата помощ от 45 925 000 евро (89 820 115) лв. От тях отпаднаха 178 проекта поради дублиране на бенефициентите”, обясниха от Фонда.

До последния етап – за техническа и финансова оценка са стигнали 1001 проекта, от които са одобрени 994. В рамките на отпуснатия бюджет по подмярката попадат 880 проекта, които ще получат финансиране. Оставащите 114 проекта ще бъдат договорени на по-късен етап.

Екипите на МЗХГ и на ДФЗ – РА в момента работят върху изготвяне на нотификация, с която през септември да бъде осигурен допълнителен ресурс, необходим за тяхното финансово обезпечаване.

Всички сключени договори с младите фермери по подмярка 6.1 са публикувани на интернет страницата на ДФ "Земеделие".

Източник: GustoNews