Предизвикателствата за новата учебна година обсъдиха заместник-кметът Стефан Стоянов и директори

Публикувана 13.09.2019 14:39

Предизвикателствата и приоритетите през новата учебна година обсъдиха на среща днес в Пловдив заместник-кметът „Образование, бизнес развитие европейски политики и международно сътрудничество“ Стефан Стоянов, началникът на отдел „Образование“ Донка Щилянова, експертите в районните администрации и директорите на общински детски градини и ясли.

Сред тях са целенасочена работа за формиране на ключови компетенции в живота на детето, подкрепа на родителската активност и участие в живота на детските заведения, поощряване на иновативните и креативни учители, прилагащи нови подходи за учене и развитие на децата.

„В съвременния живот, в който технологиите имат все по-голямо място, трябва да подготвим нашите деца и това на първо място ще стане като ги научим на отношение към света, да бъдат самостоятелни и същото време да работят в екип. Това са само част от предизвикателствата пред, които сме изправени“,  заяви заместник-кметът Стефан Стоянов и подчерта:„Родителите са най-голямата опорна точка на всяка една реформа“.

По време на срещата бяха представени и основните резултати, постигнати в пловдивското образование през изминалия период. Сред тях са изграждането на шест нови детски градини, още толкова пристройки съм съществуващи детски градини, санирани са 40 сгради, увеличени са местата в детските заведения. От 2012-та година към настоящия момент са разкрити 52 нови групи с над 1300 места.

Изключително ниската безработица в Пловдив, динамиката на икономиката, обновената инфраструктура и градска среда, възможностите за качествено образование са само част причините, заради които населението на града ни постоянно се увеличава, стана ясно от думите на заместник-кмета Стефан Стоянов. Той подчерта, че това налага увеличаване на местата, като в момента се проектират три нови детски градини.

Сред другите постижение в сферата на образованието в Пловдив са успешното въвеждане на системата за електронно класиране за прием на децата, програмата за изграждане и обновяване на детските площадки, за която от общинския бюджет досега са отделени над 700 000 лева, дигитализацията на образователния процес, въвеждането на Монтесори педагогиката и други.

Източник: GustoNews