„Източен“ не е и няма да бъде задния двор на Пловдив, обещават от коалиция НФСБ (ВМРО-БНД)

Публикувана 18.09.2019 08:54

Проблеми с чистотата, с изграждането на нови спортни площадки, с паркирането и състоянието на улиците поставиха жители на район „Източен“ по време на разговорите си с кандидата за кмет на района Павел Милушев и с кандидата за кмет на Пловдив Славчо Атанасов. Немалка част от хората бяха категорични и за това, че „Източен“ остро се нуждае от изграждане на нова детска градина.

По време на разговорите си с хората от район „Източен“ Павел Милушев, който е от района и познава в детайли проблемите му, начерта няколко неотложни задачи, които да бъдат решени в спешен порядък. Сред тях са изграждане на нови паркинги и увеличаване на паркоместата в близост до жилищните блокове, ремонт и възстановяване на спортните площадки в района, завършване  продължението на ул. „Богомил“ до бул. „Санкт Петербург“,  завършване  продължението на ул. „Удроу Уилсън“ до ул. „Бъндерица“, поддържане на зелените площи в района,  изграждане на обещаната детска площадка от предишното управление между ул. „Месемврия“ и ул. „Варна“ и изграждане 8 нови детски площадки, възстановяване на тротоарните настилки, които на места са в трагично състояние, изграждане на ново улично осветление на местата, на които то отсъства, скорошно и бързо изграждане на нова детска градина на ул. “Богомил“.

Източник: GustoNews