Дани Каназирева и „Съюз за Пловдив“: Общината подготвя нови 2265 дка зелени площи за застрояване

Публикувана 18.09.2019

Община Пловдив бърза да промени преди края на мандата Общия устройствен план на града, за да отреди нови 2265 дка зелени площи за застрояване или почти 34 % от терените предвидени да бъдат част от Зелената система. От тях близо 870 дка се намират в парк „Отдих и култура“.

Това разкриха на пресконференция днес председателят на общинските съветници от „Съюз за Пловдив“ и кандидат за кмет на Пловдив Дани Каназирева и експертите от нейния екип и кандидати за общински съветници от „Съюз за Пловдив“ - ландшафтен архитект Станимир Шаламанов и арх. Димитър Джугаланов.

Те са категорични, че изменението на Общия устройствен план трябва да бъде  отложено за след местните избори и новото управление на града да преразгледа  проекта. По този начин ще се спаси малкото останала зеленина в града ни, убедени са  специалистите. 

„Време е да спрем безотговорното унищожаване на зелените площи, които в Пловдив  са далече под минималните нормативни изисквания“, заяви адв. Каназирева. Тя напомни, че ОУП е стратегически документ, който дава ясна визия за цялостното развитие на градоустройствената политика. Затова към подготовката му следва да се подхожда професионално и с повече отговорност.

„Именно сега беше моментът Общината като възложител на проекта на новия план да работи в тясна връзка с гражданите и да защити обществения интерес. От друга страна  трябва да обърне внимание на собствениците на парцели, като прилага индивидуален подход спрямо всеки, съобразен със закона и визията за развитие на града“, коментира юристката.

Според екипа на „Съюз за Пловдив“ общественият интерес отново е предаден.

За пореден път, при това чрез актуализацията на ОУП, се посяга върху зелената система на града. „Това е скандално на фона на презастрояването, мръсния въздух, постоянно увеличаващото се население и проблема с трафика“, смята Каназирева.

Интерес от застрояването на зелените площи имат шепа инвеститори.

Заради корпоративни интереси се пренебрегва правото на всеки гражданин на по-добри условия на живот и по най-грубия начин се нарушава законът.

„Законът забранява да се променя предназначението на вече изградените паркови площи. Този принцип очевидно не важи за Община Пловдив, защото сега искат да удовлетворят мераците на няколко частни собственика“, каза арх. Станимир Шаламанов. 

Експертът посочи, че за всички площи, които са предназначени за паркове, но не са изградени, законът казва, че преотреждането им е възможно само след обществено обсъждане и то само за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

„В коя от тези две хипотези попадат тези над 1500 дка на Пловдив?! В нито една. Попадат в хипотезата "да удовлетворим частните интереси", обобщи адв. Каназирева.

Предвижда се промяна на предназначението на следните знакови и жизненоважни части от зелената система на града

и тяхното последващо застрояване:

1.      870 дка от парк "Отдих и култура" - почти половината от парка;

2.      56 дка от парк Лаута;

3.      83 дка от терена, предвиден за ботанически комплекс съгласно ОУП,  одобрен през 2007 г.

4.      целия остров Адата, предвиден за парк съгласно ОУП от 2007 г.

5.      14 дка от терена, предвиден за Южен парк;

6.      70 дка или целия комплекс на Къмпинга на 4-ти километър;

7.      25 дка от парк „Източна Румелия“ в р-н „Южен“,

8.      части от зелените площи покрай р. Марица;

9.      десетки малки паркове и квартални градинки по райони. 

По райони цифрте са следните:

1.      Централен“ губи 120 дка от зелените си площи.

2.      Западен“ губи 1100 дка от зелените си площи.

3.      Южен“ губи 285 дка от зелените си площи.

4.      Тракия“ губи 215 дка от зелените си площи.

5.      Източен“ губи 60 дка от зелените си площи.

6.      Северен” губи 485 дка от зелените си площи. 

„С това действие се отнема възможността Пловдив да стане един истински европейски град, който да гарантира на своите жители по-добра градска среда. Като общество ние  не трябва да допускаме това безобразие, защото с унищожаването на зелените площи  ощетяваме нашите деца и всички последващи поколения“, категоричен е ландш. арх Шаламанов. 

Какво предлага „Съюз за Пловдив“:

1.       Преразглеждане на сега готвения проект за именение на общия устройствен план на Пловдив;

2.      Създаване на публичен регистър за всички зелени площти в Пловдив, защото най-големият нарушител е самата Община. Например МОЛ – Пловдив по проект трябваше да има голяма покривна градина, но по „необясними“ причини такава не беше изпълнена, но въпреки това сградата беше въведена в експлоатация.

3.      Публичен и свободен достъп до общия устройствен план на Пловдив, всички подробни устройствени планове, както и на измененията в тях, публикуване на строителните разрешения. Това е необходимо, тъй като сега хората разбират за строителството на парк или междублоково престранство едва когато багерите дойдат.

4.      Създаване на структура „Зелена система“ в Общината, която да отговаря и планира всичко свързано със зелените площи в града.

5.      Въвеждане на данъчни стимули за изграждане на т.нар. „зелени“ покриви, които абсорбират вода, водят до понижаване на общата температура в града и абсорбират фините прахови частици.

6.      Стриктно спазване на границите на защитените територии, опазване и съхраняване на тепетата.

7.      Озеленяване, почистване и социализиране на река Марица.

8.      Строг контрол върху инвеститорите за спзване на задължителното озеленяване, както и относно задължението за почистване след края на строителството на новите обекти.

9.      Строг контрол върху инвеститорите, които имат задължението да почистват след края на строителството на новите обекти.

10.  Излъчване на заседанията на експертните съвети на живо он-лайн.

Източник: GustoNews