Уникални сувенири предлага „Социалното предприятия за хора с увреждания“ на базар "Капана"

Публикувана 27.09.2019 16:52

Ръчно изработени сувенири, магнити за хладилник, украшения, торбички и дори кукли от плат предлага щандът на „Социалното предприятия за хора с увреждания“ на Малката главна, където се провежда  базар "Капана". В рамките на три дни до неделя пловдивчани и гостите на града ще могат да закупят разнообразни артикули, а улица „Райко Даскалов“ ще привлече потребители с всякакъв вкус и възраст.

Хората, посетили щанда на общинското предприятие, имат възможност и сами да направят уникален подарък за себе си или познат, като оцветят предварително приготвена керамична фигурка, торбичка или раничка. Боите, които се използват са специални и са устойчиви.

Социалното предприятие за хора с увреждания е създадено преди малко повече от година.  В него работят 32 човека. Това стана възможно благодарение спечелването на проект, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”.

Създаването на ново социално предприятие кореспондира с политиката на община Пловдив за оказване на значимо положително социално въздействие върху живота на хората с увреждания.

Общо 32 души с различни видове физически или психически увреждания са наети на пълен работен ден и на непълно работно. Те се обучават да изпълняват различни видове операции, свързани с производството на промоционални текстилни торбички и магнити за хладилник.

Създаването на красиви, интересни и оригинални сувенири е вид терапия и рехабилитация, с което хората с увреждания са и мотивирани по-активно да участват на пазара на труда, с което те преодоляват социалната изолация и пълноценно се интегрират в обществото. По този начин реално се създават предпоставки за водене на самостоятелен, независим живот, повишават се професионалните уменията и квалификацията, намалява се равнището на бедност.

Закупувайки продукт, направен от служителите от социалното предприятие, всеки има възможност да подкрепи благородната кауза и дейността им, чрез което оказва благоприятно въздействие върху живота на хората с увреждания.

По време на тридневния фестивал Базар Капана през трите вечери ще има и музикалната програма, която ще е на специална сцена, където ще има акустични изпълнения и хитове от 90-те.

Източник: GustoNews