Веселина Ботева: Важно е да се работи по проблемите, които са част от ежедневието ни и които влошават качеството ни на живот

Публикувана 12.10.2019

Веселина Ботева е с над 20 години опитът в социалната сфера, като е била част от екипите на Агенция за социално подпомагане и Министерство на труда и социалната политика. Работи в Община Пловдив като Директор на Дирекция „Социална политика“ вече 7 години и през този период е провежда изключително активна социална политика към децата, лицата със специални потребности и възрастните хора, имащи нужда от подкрепа. Разкрити са 30 нови социални услуги, а в процес на изграждане са още 11 центъра. Услугите, които ще бъдат открити, са Дневни центрове за деца със специални потребности и подкрепа на семействата, Центрове за възрастни хора с деменция и за лица с тежки физически увреждания, както и Центрове за социална рехабилитация и интеграция. Реализирани са десетки социални проекта, повишили качеството на живот на хора в град Пловдив. Политика, която Ботева провежда, е насочена реално към хората за решаване на техните потребности и подобряване начина им на живот. Именно затова тя е кандидат за общински съветник от Коалиция „Кауза Пловдив“.

„Мащабните проекти са много важни за облика на града, но по-важно е да се намери решение и да се работи по онези проблеми, които са част от ежедневието ни и които влошават качеството ни на живот“, коментира Веселина Ботева.

Желанието й е да се създадат Консултативни съвети по всички ресори към кмета, в които да участват граждани и заинтересовани организации.

В програмата си Ботева предвижда общината да осигурява еднократна помощ за раждане на дете, чиито родители имат постоянен адрес на територията на град Пловдив. Размерът на помощта да бъде до 2500 лв. ,определяна спрямо образованието на родителите и поредността на детето в семейството, като минимален праг да е средно образование.

„За 4 години успяхме да изградим два Центъра за настаняване на хора с деменция и три Центъра за хора с психични проблеми, като трябва да бъдат създадени още услуги за възрастни хора с деменция и лица с увреждания, които не могат да се обслужват сами. Това ще е и едно от направленията, по които ще работя усилено“, категорична е Ботева.

Кандидатът за общински съветник смята, че във всички яслени групи, детски градини и училища, в които има деца със специални потребности, трябва да се назначи допълнителен педагогически и обслужващ персонал. Община Пловдив е необходимо да инвестира и в специализирани обучения на персонала от всички яслени групи и детски градини, за иновации в образованието и възпитанието на деца.

В сферата на здравеопазването е необходимо стандартизиране на здравните заведения за по-ефективни, достъпни и устойчиви услуги, чрез профилактика на болестите и промоция на здравето.

„Категорично заставам зад проекта да се изгради нова сграда на Детска клиника, като предложението ми е да има обособени зони за педагогическа и социална подкрепа на деца с по-дълъг престой за лечение и терапии. Необходим е основен ремонт на сградата на Инфекциозна клиника и внедряване на ново оборудване“, сподели още Веселина Ботева.

В програмата си не пропуска и темата за по-чист въздух, като смята, че категорично трябва да се въведе забрана за промяна на предназначението на зелените зони и такива, отредени за паркове.

Доказали сме, че работим за хората на град Пловдив! 

Коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“ е с номер 13 в бюлетината за кмет, кметове на райони и общински съветници! 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Източник: GustoNews