Правителството утвърди промени в единните разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства

Публикувана 23.10.2019

Министерският съвет прие Постановление за изменение на утвърдените единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.

С постановлението се предлагат и мерки, чрез които ще се постигне устойчивост на заложения стандарт на финансиране на културните институти и ще се усъвършенства контрола при разходването и отчитането на бюджетните средства.

В изпълнение на правителствената политика по доходите и осигуряване на възможност на организациите в областта на сценичните изкуства да повишат възнаграждението на заетия щатен персонал, както и с оглед предвиденото увеличение на минималната работна заплата за страната, се предлага увеличение с 0,50 лева на единния разходен стандарт за финансиране на различните групи културни институти.

През 2019 г. се наблюдава активиране на дейността на сценичните институти, които произвеждат и разпространяват високо художествен сценичен продукт на територията на цялата страна. Политиката за обновяване на репертоара, привличането на творци с международна известност, реализацията на съвременни пиеси от световната драматургия и спектакли от музикалните жанрове, използването на високи технологии за изграждане на сценичната визия и усъвършенстването на сценичната техника, водят до привличане на повече и нова публика. Голям процент от културните институти осъществяват турнета в цялата страна целогодишно с цел все по-широк достъп до култура на населението и от най-отдалечените райони. Всички тези дейности водят до повишаване на приходите, но и до по-високи разходи за тяхната продукция, което налага и преразглеждането на мерките и на бюджетите в помощ на сценичните изкуства.

С Постановлението се одобряват и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. за обезпечаване дейността на организациите от сценичните изкуства. Средствата са в размер на 30 000 хил. лв., от които 23 000 хил. лв. субсидия и 7 000 хил. лв. преизпълнение на приходите.

Източник: GustoNews