Пловдивският омбудсман поздрави новото градско ръководство

Публикувана 07.11.2019 14:24

Общественият посредник на територията на Община Пловдив инж. Борислав Стаматов изпрати Поздравително писмо  до новоизбрания кмет на Община Пловдив Здравко Димитров, новоизбраните общински съветници и районни кметове.

ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО

от инж. Борислав Стаматов

И.Д. Обществен посредник на територията на Община Пловдив

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА РАЙОННИ КМЕТОВЕ,

Приемете моите сърдечни поздравления за полученото доверие от гражданите на Пловдив. Предстоят Ви да взимате в следващите четири години изключително важни и отговорни решения, отнасящи се до бъдещото развитие на нашия град. От Вас се очаква да бъдете съзнателни, проницателни, справедливи, почтени в своите действия, които ще гарантират стабилният и устойчив  процес на просперитет на втория по големина и значимост град в Републка България.

Пожелавайки Ви ползотворна и общополезна работа, ще цитирам видния историк-философ и държавен мислител Шарл Де Монтескьо:

Колкото по-значими са делата, толкова по-малко разсъждават за тях”.

 

С уважение,

 

ИНЖ. БОРИСЛАВ СТАМАТОВ

И.Д. Обществен посредник на територията на Община Пловдив 

Източник: GustoNews