„Заедно за едно ново начало!” е мото на Коледно събитие в Общинския детски комплекс

Публикувана 12.12.2019

Във връзка с изпълнение на общинската политика в областта на наркоманиите за 2019г. и приключване на годишната им кампания: „За да успеем, първо трябва да повярваме, че можем!”, Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ с Превантивно-информационен център /ПИЦ/ – Пловдив, организират коледно мероприятие под надслов: „Заедно за едно ново начало!”.

То ще се състои от 10:00ч. днес в базата на Общински детски комплекс /ОДК/ - Пловдив.

Поканени за участие са представители на училищата - директор, педагогически съветник, класен ръководител и ученици от пловдивските училища, прогимназиален и гимназиален курс, както и доброволци към ОСНВ с ПИЦ – Пловдив.

Като приключване на годишната кампания, проведена от общинската структура, ще бъдат връчени награди на училищните власти от пловдивските училища, с най-много доброволци към ОСНВ с ПИЦ – Пловдив, тези, проявили системна активност в различните дейности и мероприятия, организирани от ОСНВ – Пловдив през 2019г., както и тези, подали най-много заявки за посещения и изнасяне на лекции в техните училища.

По време на мероприятието ще бъдат тествани познанията на участниците в областта на превенцията на Наркотичните и Психоактивни вещества /ПАВ/, под формата на викторина. При правилно даден отговор, ще има индивидуални стимулиращи награди.

Идеята е мероприятието да получи широк отзвук сред младите хора, както и да ги обедини в каузата на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив – Борбата с употребата и злоупотребата с наркотични и психоактивни вещества!

Източник: GustoNews