Небет тепе

Пловдивчани обсъждат проекта за Небет тепе и Източната порта

Публикувана 07.01.2020

Обществено обсъждане на проекта „По крепостните стени на Филипопол” организира община Пловдив днес. С проекта администрацията ще кандидатства за финансиране на стойност близо 10 милиона лева по програмата „Региони в растеж” за културна инфраструктура.

Проектът засяга Небет тепе с подходите към него и Източната порта на Филипопол, до която пък ще бъде изграден посетителски център, а общината предлага това да стане за 9 779 150 лева. Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на туристически атракции” по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм” има за цел да подкрепи недвижими културни ценности със световно и национална значение, които притежават значителен туристически потенциал.

Общественото обсъждане ще започне в 16.30 ч. в заседателната зала на Общинския съвет на ул. "Авксентий Велешки" 20.

Ето линк към поканата за събитието:

https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/12/pokana-filipopol.pdf

Източник: GustoNews