Сагата със строежа до Юбилейния блок в Южен влиза във ВАС

Публикувана 25.01.2020

От Инициативния комитет против презастрояването на район Южен ще обжалват във Върховния административен съд решението на пловдивските магистрати. Собствениците на апартаменти в карето около спорната сграда зад Юбилейния блок ще трябва да извади нови скици от район Южен и нови нотариални документи за собственост на жилището си от Община Пловдив, за да е защитен според хората от Инициативния комитет.

Ето писмото им, разпространено до медиите, без редакторска намеса:

Уважаеми съграждани и медии,


Днес пуснахме нашето обжалване към Върховен административен съд с което имаме намерение да върнем делото в Административен съд Пловдив.   С Определение N104 от 17.01.2020г. на VIII състав на Пловдивски административен съд с председател Н. Бекиров, се поставя превес на кадастралните граници на имотите над регулационните, когато става дума за определяне на права и правни интереси по ЗУТ. Проблемът е, че регулационните граници са гаранция за правото на строеж, а всеки един от нас притежаващ нотариален акт за собственост на апартамент има право на строеж в Поземлен имот, за който никъде няма информация дали е урегулиран. Така всички ние с нотариални актове с право на строеж в ПИ 56784.530.2386, 56784.530.2387, 56784.530.2388 сме в ситуация на съмнение за това дали правото ни на строеж е реално, тъй като не става ясно дали ПИ 56784.530.2386, 56784.530.2387, 56784.530.2388 са урегулирани поземлени имоти.  Както знаем съгласно ЗУТ имаме право да строим само в Урегулирани поземлени имоти (УПИ).,  Въпросните поземлени имоти са част УПИ I . Ние обаче, като собственици на апартаменти в тези имоти, не разполагаме с документ, че сме част от УПИ I.  Затова предлагаме всеки от нас да поиска от администрацията на гр. Пловдив да издаде комбинирана извадка от действащия регулационен, застроителен и кадастрален план за УПИ I,  която да пазим като част от нашите нотариални актове. В тази скица трябва да са указани кадастралните номера на имотите на нашите блокове и ясно да е показано, че  са част от УПИ I, а в нотариалните ни актове трябва да се запише, че притежаваме правото на строеж в плътните черни линии на съществуващото застрояване в рамките на УПИ I. Само това ще гарантира, че ако утре нещо се случи с нашите сгради ще можем да си ги построим отново и  да си възстановим същата собственост-апартамент. Хипотетично, липсата на тази информация към нашите нотариални актове ,  може да се счита че община Пловдив може да продаде утре на някой инвеститор поземлените имоти на нашите блокове, после той да си урегулира имотите както намери за добре и да ни “изгони” от собствените ни апартаменти, за да построи на тяхно място каквото си е наумил. За да защитим имуществото ни за нашите наследници , всеки от нас трябва да подаде молба в район „Южен“ за комбинирана извадка от действащия регулационен, застроителен и кадастрален план за ПИ 56784.530.2386; съответно  ПИ 56784.530.2387 и 56784.530.2388 (в зависимост от това, в кой от тези имоти е сградата му по нотариален акт); и след това да поиска преиздаване на Нотариалния си акт от Агенция по вписванията, като изрично заяви да бъде посочено УПИ-то в което има право на строеж с това Определение. За съжаление това важи не само за нас ами за всички собственици на апартаменти в жилищни комплекси в целия град.

ИК "Граждани против презастрояването в р-н "Южен"

Източник: GustoNews