Обсъждат план-приема за държавните и общинските учебни заведения

Публикувана 14.02.2020 07:49

Заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие ще се състои днес в Областна администрация – Пловдив. На него ще бъде обсъден и съгласуван Държавния план-прием за държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и за паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища за учебната 2020/2021 г.

На заседанието ще присъстват, членове на комисията от страна  на областна администрация, представители на общините на територията на област Пловдив,  РУО - Пловдив, представители на синдикатите,  на работодателските, неправителствени и браншови организации.

Източник: GustoNews