Представят новия Общ устройствен план на Пловдив

Публикувана 21.02.2020 14:27

При сериозен обществен интерес и пълна зала преминава общественото представяне на комуникационно-транспортната схема на новия Общ устройствен план в галерия “Капана”. Планът е изготвен  от колектива на „Булплан” ООД и ще се разглежда днес от експерти.

Един от основните акценти в новия ОУП е поставен върху трафика в Пловдив и разрешаването на проблема със зачестилите задръствания. Подмяната на водопреносната мрежа в града беше друг акцент. Основните проблеми в ВиК системата на Пловдив са свързани с острелите помпените и пречиствателни станции станции. Довеждащите водопроводи също имат нужда от подмяна.

Според експертите, изготвили новия ОУП, има и реална заплаха от замърсяване на подпочвените води, които Пловдив ползва от река Марица и естествените процеси по урбанизацият.

Водоснабдяването на новите урбанизирани територии може да се случи само с разширяване инвестници във водопреносната мрежа. Отново беше посочена нуждата от изграждането на Каскада “Въча”. Именно според инжинерите, изготвили проекта това трябва да се превърне и в основния водоизточник на Пловдив.

Серизони проблеми с отводняването и канализацията пък има в цялата градска част на юг от река Марица.

Източник и снимка: Марица

Източник: GustoNews