Общината подписа договор за реконструкцията и модернизацията на пречиствателната станция

Публикувана 26.02.2020 16:36

Община Пловдив и ДЗЗД „ПСОВ ПЛОВДИВ 2018“ подписаха днес договор за модернизацията на пречиствателната станция. Тя осъществява с финасовата подкрепа на ОП „Околна среда” 2014-2020 и е част от интегрирания проект за водите на град Пловдив. Реконструкцията на  ПОСВ има цел да се намали притокът на вредни вещества и биогенни елементи в р. Марица.

Общата стойност на договора е  70 449 249,32 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 730 календарни дни от датата на възлагане.

Проектът "Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води Пловдив“  ще бъде реализиран на инженеринг. В обединението, което го изпълнява влизат ,,ГБС ПЛОВДИВ“ АД, ,,ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД и ,,ЕКО-ПРОЕКТ 2000“ ООД, с подизпълнител „Кристална вода“ АД.

Изпълнението на Водния цикъл започва на 4 март 2020 г. и ще бъде осъществен лотове като първият е районът около хотел „Санкт Петербург“ и „Захарна фабрика“. Предстои да бъде обявен планът за временна организация на движението в района и линеен график за изпълнение на проекта.

Източник: GustoNews