Новият директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив е инж. Десислава Георгиева

Кадър на РИОСВ – Пловдив поема поста директор на екоинспекцията

Публикувана 26.02.2020

Новият директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив е инж. Десислава Георгиева. Тя е назначена днес със заповед на Министъра на околната среда и водите.

Инж. Георгиева е кадър на пловдивската екоинспекцията. От 2015 година до вчера е изпълнявала длъжността началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“. Преди това е работила в ОП „Чистота“ – гр. Пловдив като инспектор по качеството на производствените процеси. По образование е инженер-магистър със специалност „Техника и технологии за опазване на околната среда“. Освен това има и редица допълнителни квалификации.

„Това, че познавам работата на институцията, най-наболелите екологични проблеми в областта и най-вече експертния потенциал на екоинспекцията, е моето приемущество“, счита инж. Георгиева.  Тя дава заявка за активна работа, прозрачност и ползотворно сътрудничество с институциите, гражданите и бизнеса.

Източник: GustoNews