Приемът на документи в трите прокуратури - по нов ред за граждани и адвокати

Публикувана 16.03.2020

Приемът на жалби и съдебни книжа в Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура – Пловдив, от днес, 16 март 2020 г. до 31 март 2020 г., се извършва по нов ред във връзка с обявеното извънредно положение в страната и с цел намаляване на риска от заразяване с коронавирусна инфекция.

Със заповед на и.ф. апелативния прокурор на гр. Пловдив – Божидара Попова и на основание чл. 140 от Закона за съдебната власт, от днес до 31 март 2020 г., справките по дела и преписки, наблюдавани от трите прокуратури, както и подаването на жалби, се осъществява в Информационния център на сградата, на партерния етаж, на площад „Съединение“ №3, в гр. Пловдив. Там е обособено работно място, с бюро и столове, на което гражданите и адвокатите могат да извършват необходимите справки, които ще им се предоставят от съдебните служители.

Информация може да се получава и по телефона, както и на интернет страниците на Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура – Пловдив. Жалби и съдебни книжа по делата могат да бъдат изпращани по пощата и на електронната поща на прокуратурите, които са указани на интернет страниците им. За периода от 16 март 2020 г. до 31 март 2020 г., временно се преустановява достъпът на граждани до етажите в сградата, където се намират трите прокуратури на площад „Съединение“ №3. Временно са преустановени и приемните дни на административните ръководители.

Деловодната работа на трите прокуратури продължава безпроблемно и постъпилите документи ще бъдат обработвани в законовия срок, увериха от Пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив.

Източник: GustoNews