В „Северен” взеха мерки за ограничаване разпространението на COVID-19

Публикувана 18.03.2020 14:47

В съответствие с предприетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, още на 09.03.2020 г. администрацията на район “Северен” ограничи достъпа на граждани без предпазни средства до кметството. Създаде се организация за обслужване на гражданите на едно гише, като се регламентира и необходимото отстояние. На входа на кметството се монтира дозатор с дезинфекционен препарат.  

Чрез съвместната ни програма с БЧК - Пловдив  „Мобилни социални екипи”, предоставяме на гражданите на района следните услуги: 

1. Доставяне на топъл обяд по домовете на 70 потребители към социална услуга „Обществена трапезария”;

- подпомагане на доставката на топъл обяд по домовете ;

- приемане на случаи на самотно живеещи лица в района, за съдействие при закупуване на хранителни продукти и медикаменти от първа необходимост, изписване на лекарства от личен лекар;

- предоставяне на брошури с информация за необходимите мерки за намаляване риска от заразяване;

- предоставяне на хуманитарно подпомагане /хранителен пакет/ на крайно нуждаещи се;

- психо-социална консултация по телефона;

- информиране за предпазване от измами по кампания „SOS-сигурност“.

2. Програма „Мобилни социални екипи” разполага с:

Кризисна телефонна линия- 0700 147 44;

10 психолози;

По 10 доброволци на район;

3 мобилни екипа ;

6 коли, допълнително обслужващи всеки район;

1 транспортен бус;

наличен щатен състав – 15 човека. 

3. Провеждане на информационна кампания за предпазване от заразяване: 

- информационна брошура към всеки потребител;

- поставяне на информационни плакати по жилищните входове на посетените адреси. 

4. Използване на социалните мрежи за предоставяне на актуална информация във връзка със създалата се извънредна ситуация. 

От 10.03.2020 г на националния телефон 0700 147 44 могат да се обаждат всички граждани, изпаднали в тревожност за своето здраве, както и да подават сигнали за самотно живеещи лица. Линията се обслужва от специалисти-психолози, които дават информация за необходимите мерки и оказват помощ, необходими за опазване на физическото и психическо здраве, съвети за намаляване на безпокойството, с цел намаляване риска от заразяване и разпространение на инфекцията. Линията е отворена всеки  ден от 8:30ч. до 17:00ч. 

Източник: GustoNews