Георги Търновалийски с въпроси относно промяната в режима на плащане на медицински и помощен персонал в болничните заведения

Публикувана 31.03.2020

Георги Търновалийски ще зададе въпроси за промяната в режима на плащане на медицински и помощен персонал в болничните заведения. Народният представител ще постави въпроса и при предстоящото разглеждане на  актуализацията на Бюджет 2020 в Народното събрание, като тема от особено значение при преодоляване на кризата и запазване на медицинския персонал и достъпността на здравеопазването в страната.

„Предвижда ли се актуализация на Бюджета на Здравната каса и промяна в режима на плащане към болничните заведения с цел предотвратяване на последиците от кризата, както и промяна в режима на плащане на медицински и помощен персонал на Многопрофилните болници за продължително лечение и рехабилитация по време на извънредното положение.“. Това са част от въпросите, които народният представител Георги Търновалийски поставя на министър Ананиев. Повод за въпросите  е  намаленият значително обем на дейностите в болниците, както и затварянето на МБПЛ “Иван Раев“-Сопот ЕООД и "Многопрофилна болница за продължително лечение" Стамболийски ЕООД, които от началото на извънредното положение  преустановяват плановия прием на пациенти, а  персоналът им е в платен годишен отпуск.

„От 2000 година лечебните заведения са търговски дружества и набират своите приходи единствено чрез прием, по клинични пътеки от РЗОК. С тях се покриват фонд работна заплата на лекари и медицински  персонал,  режийни разходи, доставки на консумативи и лекарства. Тъй като  дейността им е  с  изключително намален обем, то за месеците,  в които заповедта ще действа болниците остават  със значително намалени приходи, което от своя страна ще застраши и  възможността за изплащане на работни заплати и покриване на режийните им разходи. А тези, за  долекуване остават без никакви приходи и поради липсата на постъпления няма да има възможност нито да изплатят заплати  на служителите, нито да внесат осигуровки към НАП.“, пояснява ситуацията икономистът. Според него   така  лечебните заведения ще натрупат  задължения и възможността да изпаднат в несъстоятелност е голяма. Търновалийски счита, че  при продължаващо извънредно положение  и липса на финансиране е възможен и вариант, при който служителите на лечебните заведения за долекуване  да бъдат освободени, което от своя страна ще доведе до спиране функционирането на болниците като такива и след преминаване на кризата.

Народният представител ще постави въпроса и при предстоящото разглеждане на  актуализацията на Бюджет 2020 в Народното събрание, като тема от особено значение при преодоляване на кризата и запазване на медицинския персонал и достъпността на здравеопазването в страната.

Източник: Пресцентър на БСП - Пловдив