Студенти – медици отстояват лабораторията за COVID-19

Публикувана 01.04.2020 18:33

Асоциациите на студентите от Медицински университет-Пловдив излезнаха със Становище до медиите, относно публикация в местно електронно издание, касаеща създаването на лаборатория за COVID-19 в Пловдив.

Ето пълния текст на документа:  

С Т А Н О В И Щ Е

от

Асоциация на студентите-медици – Пловдив

Асоциация на студентите по Фармация в България

Българска асоциация на студентите по дентална медицина

Студентски съвет към МУ – Пловдив

Относно: статията на „plovdiv24.bg“ от 30.03.2020 г., касаеща изграждането на лаборатория за специализирани тестове за COVID-19.

На 30.03.2020, в 22.57 ч. в сайта на „plovdiv24.bg“ беше публикувана статия, озаглавена „Позорен опит на МУ Пловдив да се оправдае за липсата на лаборатория за коронавирус“. В статията грубо и некоректно са отправени остри обвинения към ръководството на МУ–Пловдив и лично към ректора - проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм, относно предприетите действия по изграждането на лаборатория за диагностициране на COVID-19.

АСМ–Пловдив, АСФБ, БАСДМ и СС като организации, съставени от студенти, обучаващи се в сферата на медицината, чиито фокуси включват общественото здраве, категорично не подкрепяме гореспоменатата статия.

Хвърлените обвинения са с неетичен, неуважителен и откровено циничен тон. Изопачени са думите на професор Мурджева и са отправени недопустими лични нападки. Смятаме че статията противоречи на добрата журналистическа практика и етика. Липсват основни елементи на журналистиката - обективно отразяване на събитията, безпристрастност и зачитане на личното достойнство. Намираме я за неморална и позорна.

В условията на пандемия обществото е близко до паника и е безумие да се отправят безпочвени обвинения към институциите, които се борят за справяне с кризата, да се обиждат изтъкнати професионалисти, както и да се търси сензация за сметка на общественото спокойствие и доверие към системата на здравеопазването. Силно подкрепяме становището на професор Мурджева, която се изказа подготвено по въпроса с изграждането на споменатата лаборатория, съгласно член 18 от Закона за лечебните заведения.

Апелираме към авторския колектив на „plovdiv24.bg“ да свали статията от уебсайта си и да публикува официално извинение към МУ–Пловдив и лично към проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм.

Бихме желали да спазвате професионализъм, обективност и етика. Държим да се обръщате към хабилитирани лица уважително и с официалните им титли. Нека се спазва добрият тон и да се избягва уронване на авторитета.

С уважение:

31.03.2020 г. Мирела Илиева

Град Пловдив /Председател на АСМ – Пловдив/

Христина Стойнова

/Председател на АСФБ/

Елиса Пеева

/Председател на БАСДМ/

Йозлем Кюлджева

/Председател на Студентски съвет/

Източник: GustoNews