Утре изтича срокът за подаване на документите в УХТ

Публикувана 21.04.2020

На 22 април изтича срокът, в който желаещите да участват в кандидатстудентските сесии на Университета по хранителни технологии в Пловдив могат да подадат документи online - на https://ksk.uft-plovdiv.bg/. На сайта може да бъде намерена и подробна инструкция за регистрация и явяване на изпит, като първият предварителен ще се проведе на 26 април.

Участниците ще решават online тест от затворен тип - с избор на верни отговори,  съобщи зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. Христо Спасов. Проверката на знанията по математика ще започне в 9 ч., а по химия и опазване на околната среда- в 14 ч., продължителността е 60 минути. Всеки кандидат-студент ще влиза със своя персонален входящ номер, получен при неговата онлайн регистрация, след заплащане на съответната такса – 52 лева за един изпит и 46 лева за втори в рамките на същата сесия.

Разработените тестове ще бъдат качени на специален модул, където  кандидатите ще попълват дистанционно теста и веднага след изтичане на времето за изпита, ще получат оценката си. Подреждането на въпросите е на случаен принцип и е генериран от компютъра. На практика всеки кандидат-студент ще се яви на уникален за него тест, което силно намалява възможността за преписване, посочи доц. Спасов. Техническите условия и начина на провеждане на теста са публикувани също в сайта на университета.

След анализ на резултатите от изпитите на 26 април и при заявен интерес от страна на кандидат-студенти, ръководството на УХТ възнамерява да насрочи и допълнителна дата за предварителни изпити  през май, освен предвидената за 6 юни. Информация ще бъде своевременно публикувана на сайта на УХТ - в раздел „Кандидат-студенти”.

Доц. Спасов припомни, че в университета може да се кандидатства и с оценките от държавните зрелостни изпити, но явяването на изпит може осигури  по-добри резултати за балообразуване и класиране за предпочитани специалности.

„Ректорския екип, оглавяван от проф. Пламен Моллов, залага на дигитализацията и на смарт обучението, а кризисната ситуация се превърна във възможност процесът на модернизация да получи сериозен тласък напред. Ръководството на УХТ провежда позитивна комуникационна кампания, вече организира регулярни online срещи с кандидат-студенти от редица градове, на които преподаватели и експерти отговарят на въпроси, свързани с приема във висшето училище и предлаганите специалности. „Интересът е значителен, защото условията на пандемия от COVID-19  хранителната индустрия доказа своята устойчивост. Затова обучението в УХТ е стратегически правилния избор“, посочи доц. Спасов.

Източник: GustoNews