Учебните занятия в ПУ се провеждат в електронна среда до края на втория семестър

Публикувана 09.05.2020

В електронна среда ще се провеждат учебните занятия в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ до края на втория семестър на учебната 2019/2020 година. Семестриалните изпити на студентите в редовна и задочна форма на обучение ще се провеждат неприсъствено, също в електронна среда, при следване на графика на учебния процес. Забранява се провеждането на присъствени занятия и изпити във всички сгради на висшето училище до 13 юли 2020 г.  

Това се казва в заповед на ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ – проф. д-р Румен Младенов, издадена вчера, 8 май.

В нея още се уточнява, че пропуснатите практически занятия поради невъзможност за неприсъствено осъществяване, трябва да се проведат след 13 юли по график, изготвен от съответните факултети и филиали и при спазване на мерките за превенция от заразяване с COVID-19. Отново след тази дата, при съгласуван график и мерки, ще се провеждат изпитите за дисциплините, които налагат провеждане на практически занятия. 

Държавните изпити ще се проведат присъствено след 13 юли 2020 г.

Източник: GustoNews