В район „Централен“ събират опасни отпадъци от домакинствата

Публикувана 11.05.2020

Район „Централен” - Община Пловдив организира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Гражданите могат да ги предават в мобилен пункт, позициониран на бул. „Шести септември” - паркинга зад ресторант „Стадиона“ от 10:00 до 16:00 ч. на 13.05.2020 г. (сряда).

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са:

- Живак и живакосъдържащи уреди (с изключение на луминисцентни лампи);

- Лакове и бояджийски материали;

- Домакински препарати;

- Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества, пестициди, маслени филтри, спирачни течности и антифриз;

- Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

Освен по време на кампанията, домакинствата могат да предават опасни отпадъци на площадките за разделно събрани отпадъци в шестте административни района.

Информация за местонахождението им, работното време и видовете отпадъци, които се приемат там, може да бъде намерена на официалната интернет страница на Община Пловдив: http://www.plovdiv.bg/item/ecology/waste/, в раздел „Площадки за предаване на разделно събрани отпадъци“.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци има негативно влияние върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци.

Район „Централен” - Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от опасните отпадъци в домовете си.

Източник: GustoNews