Обявиха мерките при ползване на Библиотеката

Публикувана 12.05.2020

В съответствие със Заповед РД-01-256/ 11.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и изпълнение на писмо на зам.-кмета „Култура, археология и туризъм“ на община Пловдив Народна библиотека „Иван Вазов“ отваря врати за своите читатели от 13 май, сряда, с обичайното работно време, при следните изисквания:

В сградите на библиотеката е задължително:

носенето на лични предпазни средства /маски и ръкавици/;

поединичното влизане и избягване на струпвания;

спазване на физическа дистанция от 2 метра.

Предвид условието допустимата заетост на местата на закрито да е до 30% от капацитета им, седящите места в читалните зали се редуцират реципрочно. Престоят там се лимитира до 120 минути.

Предвид спазването на противоепидемичните мерки, престой, по-дълъг от 30 минути в Заемната зала за книги за дома, Американски център и Немски център, е нежелателен.

Източник: GustoNews