Съветниците от „Съюз за Пловдив“ и „Кауза Пловдив“ предлагат: Без наеми за столовете за хранене, стоматологични кабинети и будки в училищата

Публикувана 14.05.2020

Директорите на общинските училища да бъдат освободени от задължението да събират  наеми за  предоставените от тях обекти за срока от 06.03.2020 г. до 14.09.2020 г.  включително. Това предлагат за гласуване на общинската сесия в Пловдив днес председателите на „Съюз за Пловдив“ и „Кауза Пловдив“ Евелин Парасков и Едуард Сарафян.

След провеждане на конкурси и търгове и със съгласието на Общинския съвет  в училищата са сключени договори за  наем на столове и бюфети, павилиони за продажба на закуски, свободни помещения за книжарници и зъболекарски кабинети, плувни басейни, места за разполагане на кафе и вендинг машини. Мотивът на съветниците за отпадане на задължението за заплащане на наемна цена е, че учебните занятия са прекратени от 6 март със заповед на Министерството  на здравеопазването  заради пандемията на „Covid – 19“ и че учебната година ще завърши с дистанционно обучение, без учениците за посещават учебните заведения. Новата учебна година ще започне на 15 септември.

За проблема общинските съветници са сезирани от директора на ЕГ „Иван Вазов“ Вихра Ерамян и други нейни колеги.

На практика през периода от 6 март до 14 септември включително наемателите на общински имоти, разположени на територията на училищата, не могат да работят, а съответно не реализират печалба от дейността, за която са наели съответния обект.  Заплащането на наемна цена  в продължение на  повече от  шест месеца без никаква работа и приходи е икономически необосновано, аргументират предложението си съветниците.

Евелин Парасков и Едуард Сарафян напомнят, че голяма част от наемателите са търговски дружества  и  че освобождаването от заплащането на наемите  би  им помогнало да си  запазят работни места. Директорите на училищата нямат правомощия  да го направят, без да има решение на Общинския съвет, затова  съветниците са внесли предложението.    

„Няма никаква логика да се събират пари за наем от фирмите, когато те дори нямат достъп  до обектите си“, категоричен е  Евелин Парасков. 

Председателят на групата на „Съюз за Пловдив“ предупреждава, че има риск наемателите да фалират и че ако проблемът не се реши,  ще се стигне до прекратяване на повечето договори.

„Рискуваме общинската администрация да се изправи пред необходимостта да организира десетки нови процедури по обявяване на търгове за отдаване под наем. Това ще отнеме месеци. Знаем , че за повечето процедури възникват съдебни спорове и така  през новата учебна година много от училищата могат да се окажат без осигурено хранене за децата“,  твърди  Евелин Парасков.

Съветникът счита, че отпадането на наемите в училищата по никакъв начин няма да  ощети бюджета на общината, тъй като приходите постъпват в бюджетите на самите училища.

„До директорите на учебните заведения са постъпили множество оплаквания от страна на фирмите, които сключили договори за храненето на децата. Тъй като много от училищните столове извършват и услуги по  диетично хранене, а те не са прекратени, ние предлагаме за тях да се редуцира цената на наема с 50%, тъй като все пак те работят, макар и частично. Много е важно да осигурим нужното спокойствие на директори и родители и да проявим далновидност“, коментира председателят на  групата на „Кауза Пловдив“ Едуард Сарафян.

Съветниците предлагат  надвнесените суми за наемите  да бъдат отнесени  за  следващи финансови периоди по сключените договори. Те се надяват Общинският съвет да подкрепи предложеното облекчение за наемателите.

Източник: GustoNews