Вдигат цената на разрешенията за строеж

Публикувана 14.05.2020

Цената на строителните разрешения в Община Пловдив ще бъде повишена от 1 лв. на 5 лв. на квадратен метър. Затова гласуваха 42-ма общински съветници, а 3-ма се въздържаха. Предложението на гл. архитект Димитър Ахрянов не бе подкрепено единствено от съветниците от Демократична България.

с тяхната енергийна ефективност, остава левче на квадратен метър. Арх. Ахрянов се аргументира с факта, че тази цена в Пловдив е най-ниска, като даде за пример Варна, където стойността достига до 8 лв., Бургас, където е фиксирана цена 7 лв. и София, където същата стойност варира от 5 лв. до 14 лв. на квадратен метър. По предложение на арх. Цветелин Цоневски от „Кауза Пловдив”, новите цени на строителни разрешения ще влязат в сила от 1 септември 2020 г.

По предложение на вносителя цената за паметници на културата от местно и национално значение, както и за ремонтни дейности по сгради, свързани

„Може да погледнете сградата на Общината, но там нямаме печатница за пари. Всички говореха за презастрояването в Пловдив, а в същото време ниските цени на строителните резрешенията стимулираха това презастрояване. Да събере повече приходи, които да реинвестира в инфраструктура, нови училища и здравеопазване - това е правилният начин да функционира една Община” - така кметът Здравко Димитров защити предложението на гл. арх. Ахрянов.

На по-късен етап може да се извърши райониране на града, като на тази база цените да варират в малки граници, допълни предложението си арх. Ахрянов.  

Автор: Богомил Генев