Кметът на Кричим с актуална информация за напоителния канал в града

Публикувана 21.05.2020

Актуална информация по казуса "Напоителен канал "Света Марина" даде преди минути в социалната мрежа кметът на Кричим Атанас Калчев. Припомняме, че вчера се проведе среща в Общината, на която присъстваха областният управител Дани Каназирева, представители на Басейнова дирекция и Напоителни системи, както и недоволни граждани.

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=72799&FCID=FCd77cb540f8abb4d3649781bd242cf24a

На вниманието на всички заинтересовани:

- С акт номер 266/2004г., канал "Света Марина" е обявен за публична общинска собственост като "недвижим имот, преминаващ през регулацията на гр.Кричим, находящ се в западната част на града";

- Канал "Света Марина" към момента на съставяне на акта не е представлявал съоръжение и/или система за водоснабдяване на населеното място и е отпаднало предназначението му като напоителен канал стопанисван преди това от "Напоителни системи";

- Община Кричим не може по смисъла на действащото към настоящия момент законодателство да бъде оператор и доставчик на вода, както до земеделски земи извън регулация, така и до частните дворни пространства на жителите на гр. Кричим в регулация;

- Не съществува правно основание, което да дава възможност на кмета на община Кричим да иска и съответно получи разрешение за водовземане на повърхностни води от р.Въча от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - гр. Пловдив;

- Изолирани са всички надземни и подземни канални отклонения, които провеждат води от закритата част на канал "Света Марина" до ул. “Въча”, ул. “M. Палаузов”, ул. “Антонивановци” и бул. “Цар Иван Асен ll”, които са в част от обхвата на проекта финансиран от ДФ “Земеделие” по подмярка 7.2. от мярка- 7 от “ ПРСР” за периода 2014 - 2020 г. , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Кричим.

Източник: GustoNews