В присъствена и отдалечена форма ще са изпитите в ТУ

Публикувана 29.05.2020

Изпитната сесия за летния семестър в Техническия университет – филиал Пловдив ще стартира на 8 юни. Те ще бъдат в присъствена и отдалечена форма, обяви проф. д-р Въльо Николов – директор на пловдивското висше учебно заведение.

Академичната програма  в Техническия университет – филиал Пловдив през месеците юни и юли се очертава да бъде много напрегната. След последната изпитна сесията на четвъртокурсниците и годишната поправителна сесия, ще се подготвят и проведат присъствено защитите на дипломни работи и държавни изпити. Паралелно с тях ще се провежда и кандидатстването, класирането и записването за следващата учебна година „Планираме на 29 юни да проведем традиционно най-големия кандидат-студентски конкурсен изпит по математика. Ако обстановката в страната позволява, той ще бъде присъствен.“ - съобщи директорът на Техническия университет – филиал Пловдив.

След изпитите студентите от пловдивския вуз ще започнат и традиционните си летни практики и стажове. Въпреки кризата, не очаквам отлив от фирми, желаещи да приемат студенти  през лятото, коментира проф. Николов. Много силен стимул за работа дава националната програма  „Студентски практики“, чиято втора фаза вече стартира.

Програмата позволява фирмите да заявяват в сайта https://praktiki.mon.bg/ колко студенти и от какви специалности биха могли да приемат на лятна практика. Всеки студент-практикант по програмата има определен фирмен и академичен наставник.

Всички получават възнаграждение по договор за проведената практика по програмата. Тази форма на съвместна работа между фирмени специалисти, студенти и преподаватели се оказа много успешна и вярвам, че през това лято отново към нея ще има голям интерес.“ - заключи проф. Николов. 

Източник: GustoNews